Omgaan met Verwarde Personen.

 

Actie Training: Omgaan met Verwarde Personen

Niet iedereen is getraind in het omgaan met verwarde personen, maar kunnen hier wel mee te maken krijgen in de praktijk. Op donderdag 20 oktober 2016 organiseert Het Veiligheidscollectief de actie training Omgaan met Verwarde Personen. Deze training richt zich op organisaties en professionals, die in de praktijk te maken kunnen krijgen met verwarde personen.

Tijdens de training

 • Leert u op interactieve wijze een verward persoon te herkennen en hiermee om te gaan
 • Krijgt u tools aangeboden om uw persoonlijke veiligheid in de praktijk te handhaven
 • Leert u over de zorg voor verwarde personen
 • Behandelen we het lastige privacy vraagstuk rond verwarde personen
 • Krijgt u de gelegenheid met experts uit de praktijk in gesprek te gaan

Vooropgesteld staat dat wij de nadruk leggen op de daadwerkelijke omgang met verwarde personen.  

Aanleiding:

"Meer gemeenten hebben overlast van verwarde personen"; "Agressie in de zorg toegenomen"; "Politie registreert in toenemende mate meer incidenten met verwarde personen”.

Krantenkoppen spreken boekdelen, verwarde personen zorgen voor en hebben de aandacht van onze samenleving. De politiek, deze signalen oppakkend, heeft het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ de opdracht gegeven te bevorderen dat gemeenten en haar partners sluitende afspraken maken over zorg en ondersteuning. Beleid en proces krijgen vorm nu nog de praktijk!

Het Veiligheidscollectief merkt dat rondom Verwarde Personen het vaak blijft hangen bij de discussie of het beleid. Wat echter vaak ontbreekt zijn eenvoudige en concrete handvatten die de professionals in de praktijk kunnen gebruiken. Hierop hebben wij samen met vooraanstaande experts uit de praktijk deze training ontwikkeld.

Voor Wie:

Deze training is voor iedereen die wil weten hoe zij in de praktijk met behoud van eigen veiligheid met verwarde personen om kunnen gaan, hoe de zorg geregeld is en welke privacy vraagstukken hierbij centraal staan, zoals:

 • Hulpverleners
 • Woningbouwcorporaties
 • Handhavers
 • Raadsleden
 • Huisartsen
 • Sociale wijkteams
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, GGZ, justitie, politie, psychiaters, GG&GD, baliemedewerkers, maatschappelijke opvang, etc. 

 

 

 

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis