Privacy in relatie tot verwarde personen

 

Privacy is een fundamenteel recht voor iedereen. Ook verwarde personen hebben recht op privacy. Dit is aan de orde wanneer betrokken professionals zoals hulpteams en ambtenaren persoonsgegevens verzamelen en uitwisselen van de verwarde persoon. De privacyregels verbieden niet in alle gevallen de uitwisseling van persoonsgegevens

Met deze workshop bieden wij meer duidelijkheid en praktische handvaten voor professionals.

  • Wanneer is informatie een persoonsgegeven, of: wanneer gelden de privacyregels? 
  • Onderscheid normale en bijzondere, of gevoelige persoonsgegevens zoals medische gegevens en strafrechtelijke gegevens;
  • Wat zijn de privacyregels in het kort, of: waar moet ik mij aan houden als   professional die met persoonsgegevens werkt?
  • De verschillende rollen en bevoegdheden volgens de privacyregels;
  • Praktische manieren om de gegevensuitwisseling vorm te geven;
  • Waarborgen tegen privacy schendingen: o.a. privacy awareness en beveiliging van persoonsgegevens. 

 

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis