Donderdag 20 oktober 2016

09:30 - 10:00 Ontvangst

10:00 - 11:15 Vormen van verward gedragd, kenmerken, benaderen en omgaan                                  met verward gedrag.

                       Privacy in relatie tot verwarde personen

11:15 - 11:30 Pauze

11:30 - 13:00 Omgaan met heftig gedrag & mentale weerbaarheid

13:00 -           Lunch

 

Uw programma wordt verzorgd door de volgende professionals:

Rosalie van der Meulen is forensisch orthopedagoog en ambulant behandelaar bij het forensisch FACT van Inforsa (ARKIN). Vanuit haar functie als ambulant behandelaar en pleitbezorger van bemoeizorg, neemt zij u mee in de verschillende vormen van gedrag bij verwarde personen en hoe u hiermee het beste om kunt gaan.

Anne Thier is juriste en adviseur bij Privacy Company. In deze workshop wordt de relatie gelegd tussen verwarde personen en hun recht op privacy.

Frank Marchelinus is trainer psychisch gestoord gedrag en verslavingsproblematiek. Michel Bijl is agressietrainer. Zij hebben hun praktijkervaring opgedaan bij GZZ, Justitie en Politie. Zij zoomen tijdens deze workshop vooral in op het herkennen van en omgaan met agressief gedrag en het omgaan met verwarde personen.

Jordi Waaijer is als psychiatrisch verpleegkundige, bij de opvang verwarde personen, werkzaam. Daarnaast is hij trainingsacteur in welke hoedanigheid hij de deelnemers mee neemt naar de wereld van verwarde personen.

Jan Duinker is deskundig op het gebied van ketensamenwerking en is uw dagvoorzitter.

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis