Omgaan met heftig gedrag & mentale weerbaarheid

 

Volgens de integrale aanpak wordt u als deelnemer meegenomen in de facetten van het omgaan met verwarde personen en agressief gedrag. De-escalerend optreden en bevorderen van de eigen veiligheid staan centraal.

De professional: Wat voor invloed hebben stress en spanning op je eigen handelen. Mentale weerbaarheid en zelfcontrole komen aan de orde.

  • Hoe houd ik controle op mijn spanning, welke mentale en fysieke zelfcontrole technieken zet ik hierbij in
  • Wat herken ik in het gedrag, en wat doet het met mij
  • Hoe reageer ik en begrens het grensoverschrijdende gedrag.

De organisatie: Wat is onze eenduidige aanpak.

  • Hoe werken we samen, welke afspraken hebben we gemaakt.
  • Welke procedures hanteren we?
  • Hoe melden we en hoe doen we de nazorg.

De verwarde persoon: Hoe ga kan ik daar, veilig, mee omgaan

  • Hoe herken ik verward- en verslavingsgedrag
  • Wat is de doel van dit gedrag
  • Welke interventietechnieken kan ik gebruiken (jij-zij)
  • Wat is de context waar het zich afspeelt en wat zijn risico’s
tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis