Vormen van verward gedrag, kenmerken, benaderen en omgaan met verward gedrag 

 

Verwarde personen zijn mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek die overlast en (gevoelens van) onveiligheid veroorzaken en meestal hulpverlening nodig hebben.

Bij vormen van verwardheid kunnen we denken aan:

  • Mensen met een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen voortkomend uit een geestesstoornis zoals psychosen, wanen en hallucinaties, acute suïcidedreiging of door organische hersenaandoeningen 
  • Dementerende ouderen
  • Verstandelijk gehandicapte personen
  • Mensen die zwaar onder invloed zijn

Per categorie wordt kort ingaan op de kenmerken en benadering van deze mensen. Aan de hand van een praktijkcasus wordt benadering en contact maken met de betreffende persoon uitgelegd en besproken.

 

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie