Onderhandelen met je ogen - november 2012

Onderhandelen met je ogen - november 2012

20 november 2012

09:30-

Inloop

10:00-

Introductie en kennismaken

met trainer Geert Hommes van TOM Institute

Leerdoelen (beginners)
- Begrijpen waarom dingen tussen mensen gebeuren
zoals ze gebeuren
- Leren beoordelen de gezichten van anderen:
dynamisch en statische signalen
- In kunnen schatten wie de ander is aan de hand
van de statische signalen
- Begrijpen hoe dit kan worden toegepast
bij onderhandelen

10:15-11:30

Non-verbale communicatie:

ontwikkeling / perceptie / waarheid?

11:30-11:45

Pauze

11:45-12:00

Onderzoek naar de zeven universele emoties
(groepjes van 2)

12:00-12:45

Interactieve multimediale training
(groepjes van 2)

  • Laptops Om deze interactieve training te kunnen doen heeft u een laptop (met cd drive en windows, elke versie is goed) nodig. Heeft u geen laptop, meldt u dit vooraf. Er wordt gewerkt in groepen van twee, er zullen genoeg mensen zijn die wel een laptop meenemen.
12:45-13:45

Uitgebreide lunch

13:45-14:15

Oefening (samenwerken door communicatie)

14:15-15:15

Het herkennen van de drie basisstijlen

15:15-15:30

Pauze

15:30-17:00

Onderhandelen in de praktijk

17:00-

Afronding en uitreiking certificaten "The face readers"