Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

Als gewaardeerd docent op het gebied van ondernemerschap willen wij u van harte uitnodigen voor het Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs op donderdagmiddag 20 november in Amsterdam.

Ervaringen uitwisselen en kennisdeling zijn belangrijk om het onderwijs op het gebied van ondernemerschap verder te verbeteren. Goed onderwijs geeft studenten de nodige handvatten om zich tot de ondernemers en ondernemende professionals van morgen te ontwikkelen en helpt ondernemers hun ambities te realiseren.

Om dit te bewerkstelligen organiseert het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) een seminar, waarvoor we docenten ondernemerschap van universiteiten en hogescholen uit heel Nederland uitnodigen. Het idee is om in kleine groepen ronde tafel gesprekken te houden ten aanzien van een aantal specifieke thema’s.

Vooralsnog hebben we de volgende thema’s geselecteerd:

1. Innovatieve onderwijsmethoden;
2. Programma-evaluatie: wat levert het op;
3. Integratie van ondernemerschapsonderzoek in het onderwijs;
4. Ondernemerschapsonderwijs voor wetenschappers (t.b.v. valorisatie);
5. Toekomst van ondernemerschapsonderwijs;
6. Train the trainers;
7. Sociaal ondernemerschap / duurzaam ondernemen;
8. Filosofie / benadering van ondernemerschapsonderwijs.

U kunt opgeven voor welke thema’s u interesse heeft.

Kortom, het seminar biedt een interactieve ervaring waar u nieuwe kennis en contacten zult opdoen voor uw eigen ontwikkeling en die van uw clientèle.

 

Dit seminar is onderdeel van de Global Entrepreneurship Week 2014: http://www.gewnederland.nl/

conferentie organiseren
 conferentie organiseren