Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

Do 20 november 2014

12:00 - 12:45

Ontvangst met lunch

12:45 - 13:00

Opening door Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

13:00 - 16:00

Ronde tafel themagesprekken (3 rondes van een uur)

16:00 - 16:30

Afsluiting door Jacky Bax, programmamanager Innovatie Universiteiten en Hogescholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:30 - 17:30

Netwerkborrel

registratieformulier online
 registratieformulier online