Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

Nationale Seminar Ondernemerschapsonderwijs

20 november 2014

12:00-12:45

Ontvangst met lunch

12:45-13:00

Opening door Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

13:00-16:00

Ronde tafel themagesprekken (3 rondes van een uur)

16:00-16:30

Afsluiting door Jacky Bax, programmamanager Innovatie Universiteiten en Hogescholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:30-17:30

Netwerkborrel