Leer- en Proeffabriek: symposium over (onder)voeding bij kanker

Leer- en Proeffabriek: symposium over (onder)voeding bij kanker

 

Beste geinteresseerde,

Donderdag 16 april 2015, organiseren Care for cancer en Nutricia Advanced Medical Nutrition in samenwerking met het Eerstelijns Ondervoedingsinstituut (EOI) het symposium 'Leer- en Proeffabriek, (onder)voeding bij kanker'.

Dit symposium is speciaal georganiseerd voor eerstelijns oncologie verpleegkundigen, care consulenten van Care for cancer en 2e lijns oncologie verpleegkundigen met belangstelling voor transmurale zorg.

Het risico op ondervoeding bij kankerpatiënten is groot. Daarom zijn Nutricia en Care for cancer in 2011 een samenwerking gestart waarbij een werkwijze met betrekking tot screening & monitoring op ondervoeding is ontwikkeld. Deze wordt gebruikt door de care consulenten van Care for cancer in de eerste lijn. Op deze dag laten we zien wat de werkwijze heeft betekend voor zowel consulenten als patiënten en wat het heeft opgeleverd. Daarnaast wordt er op deze dag ook ingegaan op oorzaken en gevolgen van ondervoeding bij kanker, voedingsbehoefte en problematiek bij kanker en de psychosociale aspecten die bij ondervoeding bij kanker een rol kunnen spelen. Tevens is er aandacht voor vormen van zelfmanagementondersteuning bij voeding en kanker wat in de nabije toekomst een onderdeel gaat worden van de rol van oncologie verpleegkundigen.

Het symposium is geaccrediteerd voor verpleegkundigen met 4 punten.

Accreditatie is aangevraagd voor praktijkondersteuners bij de NVvPO.

tips om zo productief mogelijk thuis
 tips om zo productief mogelijk thuis