16 april 2015

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Opening door de dagvoorzitter

10:15 - 10:35

Ondervoeding bij kanker: Zorg? Zorg!
Ondervoeding treft 1 op de 2 kankerpatiënten op enig moment gedurende de ziekte en behandeling. Wat zijn de oorzaken en gevolgen hiervan? Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen om dit probleem onder de aandacht te brengen en aan te pakken?
Tjesco Massaro,medical affairs manager Nutricia Advanced Medical Nutrition

10:35 - 11:05

Ondervoeding bij kanker in de eerste lijn
De LESA (Landelijk eerstelijns samenwerkingsafspraak ondervoeding) is ontwikkeld; hoe wordt daar momenteel mee gewerkt? Welke resultaten zijn en worden behaald met deze richtlijn? Ontwikkelingen en trends toegelicht. Waartoe wordt het ‘veld’ opgeroepen?
Karin van Halen, diëtist en projectleider Stichting EOI

11:05 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:00

Laatste inzichten over voeding bij kanker
Patiënten met kanker krijgen te maken met veranderende voedingsbehoeften. Hoe ziet die verandering er uit en wat zijn de gevolgen voor het soort voeding dat kanker patiënten nodig hebben?
Sandra Beijer, diëtist-epidemioloog IKNL

12:00 - 12:20

Koken met medische voeding

Smaakverandering, misselijkheid of vermoeidheid zijn veel voorkomende gevolgen van de ziekte en of de behandeling. Hierdoor kan het een uitdaging worden voor patiënten om voldoende te eten. Lekker en aantrekkelijk eten met extra voedingstoffen is dan extra belangrijk en ook te doen.
chef-kok met ervaring met koken met medische voeding

12:20 - 13:20

Lunch

13:20 - 14:00

Voeding en zelfregie: Hoe ondersteun je?
Screenen en monitoren op ondervoeding is vast onderdeel geworden van de checklist die de care consulenten van Care for cancer gebruiken tijdens hun contacten met cliënten. Wat zijn hun ervaringen? En wat heeft 3 jaar van screenen op ondervoeding opgeleverd?
Sietske van der Veldt en Isabelle Royer, Care for Cancer

14:00 - 14:10

Patient aan het woord

14:10 - 14:50

Een blik in de nabije toekomst: Zelfmanagement ondersteuning door verpleegkundigen

De zorgstandaard kanker is een feit. Een belangrijke pijler in deze standaard is zelfmanagement van de patiënt. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de oncologie verpleegkundige. Begin 2015 starten een aantal projecten waaronder GRIP op leven en OncoKompas die zijn gericht op het versterken van de eigen regie van de patiënt. Maar wat gaat dit betekenen voor de verpleegkundige?
Laurence Maes, manager belangenbehartiging en empowerment bij Leven met kanker – beweging

14:50 - 15:05

Pauze

15:05 - 15:50

Voeding en psyche

De diagnose kanker zet de wereld van een patiënt maar ook van het gezin, partner of familieleden op zijn kop. Voeding is een van de onderdelen van de ondersteunende behandeling waar alle betrokkenen een bijdrage aan kunnen leveren maar wat ook kan zorgen voor spanningen. Welke psychosociale aspecten hangen samen met de problematiek rond (onder)voeding? Welke inzichten zijn er met betrekking tot verliesverwerking, systeemfunctioneren en omgaan met emoties bij een veranderd voedingspatroon?
Martine van der Goot, gezondheidspsycholoog bij Helen Dowling Instituut

15:50 - 16:00

Afsluiting

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging