Programma  

In het programma komen verschillende onderwerpen aan bod die een rol spelen bij de aanpak van onderwijsachterstanden. Er zijn sessies over taal en lezen, verwachtingen van leerkrachten, ouderbetrokkenheid en het jonge kind. Maar ook over hoe u in uitdagende tijden van lerarentekorten achterstanden toch effectief te lijf kunt gaan. 

In alle sessies gaan scholen en onderzoekers met elkaar in gesprek zodat de toepassing en het belang voor het onderwijs en de wetenschappelijke onderbouwing goed voor het voetlicht komen. In enkele open gesprekken kunt u al uw vragen voorleggen aan enthousiaste en gerespecteerde wetenschappers en experts.

Het programma en de sessies worden de komende weken verder ingevuld.

Dagindeling

12.30-13.00 uur Ontvangst 

13.00-14.30 uur Plenair programma

Opening 

Dagvoorzitter Robert Daverschot

Inleiding 

Opening met 

- Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs (onder voorbehoud)

- Anko van Hoepen, vice-voorzitter PO-Raad

- Inge de Wolf, inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en hoogleraar.

Keynote 

Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, inspirerende inzichten uit onderzoek naar onderwijsachterstanden voor het basisonderwijs. Lees meer.

14.30-15.30 uur Sessie ronde 1

15.30-16.00 uur Pauze

16.00-17.00 uur Sessie ronde 2

17.00-18.00 uur Afsluiting en drankje

 

Op de pagina "Sessies" vindt u een overzicht van alle sessies die gaan plaats vinden. 

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie