Workshops

Rond de drie thema's worden er acht workshops georganiseerd. Lees hier meer informatie en maak uw keuze kenbaar via de enquête middels deze link.

Thema 1: Metropolitane landbouw

De twee workshops gaan in op de eisen en vragen van een verstedelijkte samenleving; het gaat over grondstoffen, energie en de voedselvoorziening in het stedelijk gebied.
Er zullen workshops worden verzorgd op de onderwerpen stadslandbouw, multi-functioneel ruimtegebruik en internationaal ondernemen in de regio.

Interregionale Onderwijs en Agribusiness netwerken Nederland – Balkan: 'Ik ga op reis en ik neem mee ...' door Ben Rankenberg, Hogeschool van Hall Larenstein

Macedonische en Servische bedrijven en onderwijsinstellingen hebben relevante vragen voor Nederlandse bedrijven in de agribusiness en agro-onderwijsinstellingen. Hoe maken we daar, door gezamenlijk op te trekken, een 'win-win-win-win-situatie' van?

Global Dairy Farmers en Nuffield's Farmer Scholarship Scheme, Alfons Beldman, LEI onderdeel van Wageningen UR

Global Dairy Farmers is een wereldwijd netwerk van vooruitstrevende melkveehouders en een aantal partners uit het bedrijfsleven. Doel van het netwerk is kennis en ideeën uitwisselen over onder andere innovatieve strategieën, marktontwikkelingen en wetgeving. Het afgelopen jaar is binnen dit project o.a. aandacht besteed aan Carbon Footprint en aan verschillende ketenstrategieën. Nuffields is een internationaal programma dat jonge ondernemers de kans biedt om letterlijk en figuurlijk kennis te maken met het netwerk aan de hand van een concrete (onderzoeks-) opdracht en daarbij met behulp van een beurs internationaal de boer op te gaan. War zijn in Nederland de mogelijkheden om aan te sluiten bij Nuffields?

Thema 2: Multiculturele marketing

De drie workshops benaderen nieuwe groepen van de samenleving met nieuwe concepten van segmentatie, winkelinrichting en reclame uitingen.
Er zullen workhops worden verzorgd op de onderwerpen ethnic foods, consumententrends en Fair Trade.

Ethnic en regional foods: de opkomst van internationale streekproducten (ISMC, Reinier Heijenberg)

De wereld veranderd, mensen worden mobieler, reizen vaker en verder en culturen mengen. Dit zijn de belangrijkste drijvers achter de vraag naar exotische eetervaringen. DE nieuwe generatie consumenten eisen hoge kwaliteit, dekkende beschikbaarheid in de retail en “on the move” en duurzame productie. Meer dan 70% van alle Europese huishoudens koopt regelmatig ethnic food en deze trend is stijgend. Tegelijkertijd ontstaat in Europa een duidelijke trends naar streekgebonden en locale producten, met Slow Food uit Italië als voorloper, trendsetter en richtingwijzer. Wat betekent dit voor Nederland?

Consumententrends: Shootmyfood, Arjen de Boer, directeur

Shoot My Food is opgericht in 2006 door een aantal ervaren professionals in de Foodservice branche. Het doel van dit jonge bedrijf is om de trends in de internationale wereld van eten, drinken en slapen dichterbij te brengen. Shoot My Food verzamelt, verrijkt, visualiseert en verspreidt inspiratie.
Shootmyfood werkt met databases om internationale foodtrends beschikbaar te stellen voor conceptontwikkelaars, marketeers en ter visualisatie van moodboards. Shoot My Food biedt haar klanten een fotodatabase met meer dan 100.000 foto´s van over de hele wereld, organiseert trend- en studietours voor live inspiratie en heeft in 2009 Food Inspiration (www.foodinspiration.nl) gelanceerd, een multimediaal inspiratieconcept. Samenwerking met het onderwijs en onderzoek in de agro food zou nieuwe mogelijkheden bieden om nieuwe duurzame concepten te ontwikkelen die passen bij de internationale trends.

Fair Trade: The Coffee Game, Jos van Hal, Hogeschool van Hall Larenstein

Fair trade betekent dat bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Fairtrade-producten dienen daarnaast te voldoen aan strenge milieueisen. Hoeveel weten we over de productieketens van koffie? Test jezelf in deze interactieve game.

The coffee game

The world of coffee is a world where a few brands dominate the market and where at the other hand thousands of small growers produce the raw material. This is a world where a rumor of night frost in Brazil can increase world market prices with a few percents, where overproduction may cause so low prices that farmers can not earn a living.
In the coffee game players identify with one of four stakeholders in the coffee sector: Brand owners, Farmers as suppliers, Governments in its different roles and NGO’s supporting farmers for a reasonable income, and for sustainability in a broader sense.
During the game the players learn how this complicated business works and how maybe cooperation in the value chain can lead to sustainability and fairness!!??

Thema 3: Internationaal ondernemen

Ondernemen in een “Global Market” is voor steeds meer ondernemers in de agro food dagelijkse realiteit. Kansen in de VS, investeren in Azië of produceren in Afrika?
Er zullen drie workshops rond dit thema worden verzorgd op de onderwerpen internationale ketens, productie ketens in China en internationale samenwerking voor onderzoek en onderwijs.

Internationale ketens: EOSTA bv, Michael Wilder

Eosta is een innovatieve regisseur en marktleider in een transparante keten voor biologisch gecertificeerd en Fairtrade groente en fruit. Eosta biedt een uitgebreid assortiment verse, biologische kasgroenten en overzees fruit, inclusief klimaatneutrale en Fairtrade producten; alles zowel binnen het Nature & More programma als onder andere biologische merken.
Als eerste AGF-handelsbedrijf biedt Eosta TÜV-Nord gecertificeerde, klimaatneutrale, biologische groente en fruit aan op basis van 'full lifecycle carbon assessments' van de producten. Duurzaamheid, 3P doelstellingen en internationale handelsstromen komen zo samen.

Productieketens in China: PPP voor onderzoek en ondernemen door Jan Fongers, relatiemanager Azië van Wageningen UR

Wageningen UR werkt op onderzoek- en onderwijsgebied samen met veel partners uit de hele wereld. China is een van de speerpuntlanden en daarmee een belangrijk land voor Wageningen UR. In Beijing heeft Wageningen UR een eigen kantoor: het Sino Dutch Agricultural Innovation and Promotion Center (SDAIPC). China is de op een na grootste economie van de wereld en is een van de meest aantrekkelijke landen wereldwijd voor directe buitenlandse investeringen. Door de snelle groei van de Chinese economie (jaarlijks meer dan 7 procent in de afgelopen periode) en de steeds sterker stijgende koopkracht van de Chinezen, groeit de vraag naar consumentengoederen.

Internationale samenwerking voor onderzoek en ondernemen: De case Jatropha, kleinschalig ondernemerschap in Afrika door Ard Lengkeek, zelfstandig ondernemer

De biofuel markt is booming in Afrika en vele boeren planten Jatropha noten als cash crop. De kleinste biodiesel fabriek heeft al gauw 2000 ton per jaar nodig. Dit komt overeen met ongeveer 750 tot 1000 hectare Jatropha in volle productie. Echter vaak is het areaal te beperkt om daadwerkelijk interessant te zijn voor opkoop van het bulk product Jatropha. Ons bedrijf realiseert ‘small processing unit” in landelijke gebieden van sub-sahara Afrika waar Jatropha al wordt gebruikt door de bevolking. Wij ondersteunen gemeenschappen om de productie vasn Jatropha te verhogen, ondersteunt nieuwe aanplant van Jatropha als afscheidingen en in intercropping systemen. Dit project genereert economisch aantrekkelijke activiteiten met nieuwe inkomstenbronnen voor de regionale bevolking en kennistransfer via trainingen.

Maak uw keuze kenbaar via de enquête middels deze link.

event organiseren
 event organiseren