Wat is Best Value

Kiezen voor Best Value betekent dat een aanbestedende dienst kiest voor een andere wijze van omgaan met de opdrachtnemer. Bij Best Value wil de aanbestedende dienst de expert die boven het maaiveld uitsteekt, selecteren. Dat brengt een andere manier van aanbesteden met zich mee. Belangrijk is dat heldere projectdoelstellingen worden geformuleerd en dat de randvoorwaarden duidelijk worden gedefinieerd. Het uitgangspunt daarbij is “maximale vrijheid voor de inschrijver”. Dat betekent automatisch zo min mogelijk bindende eisen stellen. Immers: hoe meer harde eisen, hoe minder vrijheid de inschrijver heeft en hoe minder goed de expert zich met zijn inschrijving kan onderscheiden.

Hoe gaat deze training in zijn werk:

- Als je aanmelding is gedaan krijg je zo spoedig mogelijk een inlogaccount voor de website;

- Op deze website staan 30 korte Engelstalige video's, verdeeld over 7 lessen, die alle onderdelen van Best Value (IMT en PIPS) behandelen;

- De totale duur van de video's is ongeveer 5 a 6 uur;

- Je hebt maximaal vijf maanden toegang. De video's kun je in je eigen tempo bekijken;

- Op maandag 5 november 2018 neem je deel aan de examendag;

- Op de examen dag behandelen we de belangrijkste onderdelen van de cursus, krijg je eventueel een aantal oefeningen en kun je vragen stellen;

- Aan het eind van de dag doe je voor de onderdelen IMT en PIPS examen;

- Als je per onderdeel minimaal 70% van de vragen goed hebt ontvang je het Best Value B/B+ certificaat;

- De examenvragen zijn in het Nederlands;

- Het certificaat wordt door Prof. Dr. Dean Kashiwagi uitgegeven;

- Iedere geslaagde deelnemer wordt opgenomen in het Nederlandse en Internationale register van B-gecertificeerden.

Licentiehouder

Mars Inkoopadvies is sinds januari 2015 ASU (Arizona State University) Best Value Licentiehouder, partner van KSM-inc.com en is bevoegd om de deelnemers te certificeren. Door het volgen van deze dag en de examens met een goed resultaat af te leggen, komt de deelnemer in het bezit van het officiële B/B+ certificaat voor de Best Value methodiek. Mars Inkoopadvies verstrekt alleen het formele ASU certificaat.

registratieformulier online
 registratieformulier online