15 november 2021

12:00 - 13:00

Inloop met lunch

13:00 - 13:15

Opening door Andrew Makkinga en Patrick Wouters
 

Welkomstwoord door Carsten Herstel - Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:15 - 14:00

1e ronde tafelgesprek 

Terugblik GKND (2014–2021) + resultaten Gelijke kansenspiegel. Hoogtepunten, leerpunten, bereik, verhalen uit de praktijk

14:00 - 14:25

Keynote spreker + Q&A

Froukje de Jonge - Wethouder Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg van de gemeente Almere + lid van de Taskforce werk en integratie en sponsor arbeidstoeleiding (Werkagenda Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA)

 

14:25 - 14:45

Pauze

14:50 - 15:40

2e rondetafelgesprek

Werkvloer en werkgeversperspectief, publieke en private samenwerking

15:40 - 15:50

Europese commissie aan het woord: Faryda Hussein (DG Employment)

15:50 - 16:00

Afsluiting: Spoken word samenvatting door Atta de Tolk