Het kan ook bijna niet anders. Steeds meer mensen hebben thuis langdurige zorg nodig. Er zijn te weinig zorgprofessionals, onvoldoende plaatsen in het verpleeghuis, steeds hogere wachtlijsten in de complexe intramurale gehandicaptenzorg en meer crisissituaties in de eerste lijn. Om aan de toenemende vraag naar complexe medische zorg voor ouderen en kwetsbare cliënten in de thuissituatie te kunnen blijven voldoen, bundelen specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en huisartsen hun krachten om thuiswonende cliënten van passende zorg te voorzien.

Vilans, het ministerie van VWS en Erasmus Universiteit Rotterdam nodigen je uit om op donderdag 18 april van 12:00 tot 15:00 uur via Zoom aan te sluiten bij de online lunch- en netwerkbijeenkomst 'Samen bouwen aan toekomstbestendige medisch generalistische zorg in de regio'.

Laat je inspireren en praat met ons mee

Hoe wordt binnen regio's zorg en behandeling georganiseerd voor thuiswonende ouderen en kwetsbare cliënten met een Wlz-indicatie, met en zonder behandeling? En wat vraagt dit van de samenwerking in de regio?

Deze online lunch- en netwerkbijeenkomst bestaat uit een korte plenaire aftrap met inbreng vanuit het ministerie van VWS. je woont naar keuze twee subsessies bij. Er is voor elk wat wils. we bieden gevarieerde sessies aan met praktijkvoorbeelden over regionale samenwerking tussen behandelaren vanuit verschillende perspectieven.

De Erasmus Universiteit Rotterdam presenteert onderzoeksuitkomsten over belemmerende en kansrijke factoren voor samenwerking tussen behandelaren in de regio.

Accreditatie

Voor het bijwonen van deze online lunch- en netwerkbijeenkomst is accreditatie aangevraagd voor:

  • Verpleegkundig specialisten

Voor wie?

Deze online lunch- en netwerkbijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen en verpleegkundig specialisten, bestuurders, (programma)managers, projectleiders en zorginkopers die samen bezig zijn om de medisch generalistische zorg regionaal en toekomstbestendig in te richten.

 

Ook zorgprofessionals in functie als physician assistants, orthopedagoog generalisten, zorginkopers, beleidsmakers, medewerkers van beroeps- en brancheverenigingen en opleiders zijn van harte welkom.  

 

Neem samen deel!

Nodig ook andere collega’s in jouw regio uit om deel te nemen aan de online netwerkbijeenkomst ‘Samen bouwen aan toekomstbestendige medisch-generalistische zorg in de regio’! Denk aan een betrokken specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, huisarts en/of verpleegkundig specialist.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren