aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Ontbijt met Zweegers

20 april 2012

07:30 - 07:45

ontvangst met ontbijt

07:45 - 08:15

innovatie in onderhoud; gespecialiseerde dienstverlening van Zweegers

08:15 - 08:30

afsluiting en gelegenheid tot vragen

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren