aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Ontwerperskring Nieuwe markt, Nieuwe business Den Haag

De adviseur

Een Syntensadviseur begeleidt de groep en draagt oefeningen aan. Eenmaal wordt een gastspreker uitgenodigd.

paulienroovers.jpg

Adviseur Paulien Roovers
Paulien Roovers is werkzaam bij Syntens als innovatieadviseur Creatieve Industrie in de Randstad. In 2010 introduceerde ze de Ontwerperskringformule en begeleidde zij twee groepen ontwerpers. Ze studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft en specialiseerde zich tijdens haar Master op de strategische en proceskant van innovatie. Bij Syntens is ze klankbord en procesbegeleider voor creatief zakelijk dienstverleners en designbedrijven die willen innoveren. Ze gelooft in de kracht van de verbeelding, maar is van mening dat creatieve ondernemers kansen onbenut laten doordat ze hun waarde niet goed communiceren.

paulien.roovers@syntens.nl
088 - 444 0 291

evenementsysteem
 evenementsysteem