Samenwerken op de Ontwikkeltafel in Haaglanden

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden organiseert de volgende online Ontwikkeltafel op donderdag 16 september van 9.15 – 11.30 uur. 

Op de maandelijkse Ontwikkeltafel komen onderwerpen aan de orde waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders met elkaar aan de slag gaan. Samenwerken aan goede jeugdhulp in de regio volgt uit de ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die per 1 januari 2021 zijn ingegaan tussen 170 aanbieders en 10 gemeenten in regio Haaglanden.

Programma Ontwikkeltafel 16 september 2021
Plenaire opening 9.15 – 9.45 uur

  • Korte terugblik Ontwikkeltafel juli 2021
  • Update uitvraag bestedingsruimte tijdens vakantieperiode
  • Introductie programma en werkwijze 2021-2022
  • Geleerde lessen werkvormen en suggesties nieuwe werkvormen
  • Rol paraplugroep en oproep nieuwe leden (ook voor andere werkgroepen)
  • Landelijke ontwikkelingen

Pauze 9.45-10.00 uur en wissel naar Deeltafels

Deeltafels 10.00 – 11.30 uur

  • Werkprocessen
  • Tarieven, financieel inzicht en sturing
  • Bedrijfsvoering

Indien nodig ruimte voor 15 minuten uitloop.

Voor meer informatie ga naar Programma

Aanmelden Ontwikkeltafel tot en met 14 september 2021.

Je kunt je via onderstaande knop aanmelden voor de Ontwikkeltafel op donderdag 16 september a.s. Je kunt deelnemen aan de plenaire sessie en/of één van de Deeltafels. Je ontvangt twee dagen voor de bijeenkomst een bericht over jouw aanmelding. Bij de indeling van de Deeltafels houden we rekening met jouw voorkeur en beschikbare plaatsen.

Meer informatie
Heb je vragen over de Ontwikkeltafel? Of wil je zien wie er community lid is op dit digitale platform? Ga naar www.jeugdhulphaaglanden.nl. Alleen toegankelijk voor betrokkenen bij jeugdhulp in regio Haaglanden na inloggen. Voor vragen kun je ook een mail sturen naar kees.verhaar@h10inkoop.nl.

Graag tot ziens op donderdag 16 september.