Openbaar College, ‘Transitie van de arbeidsmarkt’

Openbaar College, ‘Transitie van de arbeidsmarkt’

Iedereen een baan, de parallelle arbeidsmarkt maakt er werk van

 

Openbaar college ‘Transitie van de arbeidsmarkt’, perspectieven aan de onderkant

Op donderdag 5 april 2018 zetten prof. dr.Ton Wilthagen (hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University) en Jos Verhoeven (algemeen directeur Start Foundation) hun gedachten over de parallelle arbeidsmarkt uiteen in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Het college is voor iedereen die de urgentie voelt dat radicale veranderingen van de arbeidsmarkt nodig zijn.

 

De reguliere arbeidsmarkt

Er dreigen weer tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl we weten dat een deel van de Nederlandse bevolking niet aan het werk zal komen. De economische groei zal dit probleem niet gaan oplossen. We hebben een A-economie waar alleen de beste, slimste en meest productieve mensen aan mee kunnen doen. Het perspectief voor mensen die nauwelijks aan het werk komen, laagopgeleide ouderen, arbeidsgehandicapten, ex-gedetineerden enzovoorts, is heel mager. Het vizier van alle partijen blijft niettemin gericht op zo direct mogelijke deelname aan de A-economie. Tevergeefs, want de groep blijft onveranderd omvangrijk. De reguliere arbeidsmarkt blijft nu eenmaal spijkerhard discrimineren op productiviteit, verleden, competenties en leeftijd. Gevolg is dat we miljarden betalen aan uitkeringen en tegen beter weten in blijven hopen op het zelfoplossend vermogen van de markt.

Parallelle arbeidsmarkt

Wilthagen en Verhoeven pleiten daarom voor een radicale ommezwaai: een systeem waarin de uitkering plaatsmaakt voor werk en inkomen.

Zij zien kansen in het creëren van een ‘betekeniseconomie’ waarin plaats is voor een zogeheten parallelle arbeidsmarkt. Die staat naast, en is dus niet gescheiden van de reguliere economie en arbeidsmarkt. In de ‘betekeniseconomie’ gaat het om zaken die goed zijn voor mens en natuur. De bestrijding van eenzaamheid, armoede, milieuvervuiling enzovoorts. Volgens geldende economische principes is er onvoldoende geld beschikbaar om daar direct renderende businesscases van te maken. Maar het werk is er wel en er zijn om en nabij 1,5 miljoen mensen beschikbaar. Als we dat omzetten in, noem het basis- of maatschappelijke banen, dan creëren we een nieuwe arbeidsmarkt. Een parallel systeem waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om voorbereid te worden op een (r)entree op de reguliere markt, dan wel permanent, omdat hun competentie- en productieniveau nimmer aan de eisen van de markt zal voldoen. Dit systeem is geen exclusieve overheidsaangelegenheid. Dit zal ook gedragen moeten worden door bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen moeten zij de verantwoordelijkheid nemen, zodat mensen niet meer voor een uitkering aan een loket komen, maar voor zinvol werk naar vermogen, gekoppeld aan een inkomen.   

 

registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen