Openbaar College, ‘Transitie van de arbeidsmarkt’

Openbaar College, ‘Transitie van de arbeidsmarkt’

Initiatiefnemers

 

Afbeeldingsresultaat voor Ton Wilthagen

Ton Wilthagen

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University en oprichter van onderzoeksinstituut ReflecT van dezelfde universiteit. Zijn expertise betreft de arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid, (inter)nationaal en regionaal. Wilthagen is betrokken bij tal van maatschappelijke initiatieven, zoals Brainport Network in Zuidoost-Nederland, het Techniek Pact en de jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Jos verhoeven

Jos Verhoeven is algemeen directeur van Start Foundation, een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die om verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Dat gebeurt door barrières weg te nemen, en te investeren in (eigen) projecten en bedrijven die dat mogelijk maken. Ze was samen met ABN AMRO de eerste investeerder in een Social Impact Bond in Nederland en investeerde in, onder meer, een timmerfabriek voor doven, de Verspillingsfabriek en Dress 4 Success Nederland.

   

 

registratie avg voor evenementen
 registratie avg voor evenementen