Op dinsdag 17 november vond de openbare les van        Jelle van Baardewijk plaats. De openbare les heeft als titel 'Morel Grip'.

 

De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de hele wereld en haar rol in onze samenleving en persoonlijke leven lijkt groter dan ooit. Nederlandse ondernemingen doen het vrij goed in de globale competitie met andere bedrijven en scheppen zo veel welvaart. Toch bestaan er ook twijfels over die ondernemingen en de vrijemarkteconomie in het algemeen. Zijn wij op de lange termijn wel voldoende innovatief? Kunnen we ons alle economische groei permitteren of raken we momenteel aan de natuurlijke en psychologische grenzen van onze mogelijkheden? En hoe robuust is onze economie eigenlijk met het oog op de uitdagingen waar Covid-19 ons voor stelt? 
 

Meer over de openbare les >

 

Terugkijken

Kijk hier de openbare les van Jelle van Baardewijk terug >

 

 

DR. JELLE VAN BAARDEWIJK
Jelle van Baardewijk is lector Bedrijfsethiek bij Kenniscentrum Business Innovation. Zijn onderzoek richt zich op de problematiek van ethische bewustwording in het bedrijfsleven en verschijnt met regelmaat in wetenschappelijke en publieke tijdschriften en kranten. Jelle is naast lector aan Hogeschool Rotterdam universitair docent maatschappelijke bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Hij is ook presentator bij het programma de Nieuwe Wereld, columnist bij Profielen, lid van de jonge academie Amsterdam en winnaar van de Socrates Wisselbeker 2019. 

Naar lectorenpagina >