Foto brochure.jpg

Werksessies

U kunt tijdens het open huis deelnemen aan twee werksessies. Tijdens de werksessies wordt een specifiek thema uitgediept. U kunt de twee werksessies kiezen uit de volgende thema’s:

  1. Sociale Wijkteams
  2. Jeugdhulp en Jeugdteams
  3. Inwoners aan zet
  4. Werk & participatie
  5. Sturing & bekostiging
  6. Inkoop & Regionale samenwerking
  7. ICT: Living labs
  8. Communicatie: activeren van communities

1. Sociale Wijkteams
De Sociale Wijkteams zorgen samen met de Jeugdteams onder andere voor de uitvoering van de decentralisaties. Vanaf 1 januari 2014 zijn tien Sociale Wijkteams actief in Zaanstad. Het Sociaal Wijkteam biedt zorg en ondersteuning dichtbij, op maat en uitgaand van de eigen mogelijkheden van inwoners. Het is een proces van experimenteren, leren en doorontwikkelen.

2. Jeugdhulp en Jeugdteams
In voorbereiding op de decentralisatie Jeugdhulp zijn dit jaar vijf Jeugdteams van start gegaan. Het Jeugdteam bestaat uit specialisten op verschillende gebieden, onder meer de (jeugd)gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Het jeugdteam is gericht op vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden, zowel voor eenvoudige als zware problemen.

3. Inwoners aan zet
Hoe kunnen we huishoudens benaderen met meervoudige problematiek? Deze vraag stond centraal tijdens ons actieonderzoek in 2013. Hieruit is het inspirerende boek Hemelse Modder voortgekomen. Op dit moment hebben we een nieuw actieonderzoek: Burgerlab. Hierbij onderzoeken we wat inwoners kunnen betekenen bij de nieuwe taken van de gemeente en hoe huishoudens willen bijdragen aan de transformatie. Deze werksessie gaat onder andere over olifantenpaadjes en ons mantra: overzicht, inzicht en uitzicht.

4. Werk & participatie
Een van de randvoorwaarden voor het slagen van de Participatiewet is het kunnen bieden van werk. Werkgevers zijn daarom een belangrijke stakeholder. Zaanstad zet dan ook actief in op werkgeversdienstverlening, waar mogelijk op maat. Daarnaast gaat Zaanstad in samenwerking met de Sociale Wijkteams mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (of die zich melden voor een uitkering) zoveel mogelijk activeren.

5. Sturing & bekostiging
Op welke indicatoren ga je sturen bij de decentralisaties en hoe ga je de sturing vervolgens uitvoeren? Als gemeentelijke medewerkers deelnemen aan een Sociaal Wijkteam, wat betekent dit dan voor de bekostiging? Praktisch vraagstukken, twee van de velen. In deze werksessie komen onderwerpen terug van inkoop tot budgetverdeling, van risicomanagement tot monitoring.

6. Inkoop & regionale samenwerking
Bij de inkoop van maatwerkvoorziening voor de Wmo werkt regio Zaanstreek-Waterland samen. Gemeente Zaanstad koopt namens de regiogemeenten deze zorg in. Verder werkt de regio Amsterdam (16 gemeenten) samen voor de inkoop van de Jeugdzorg. Tijdens deze werksessie gaan we in op afspraken over de samenwerking, uitgangspunten van de inkoop en de planning.

7. ICT: Living Labs
Watvoor ICT is nodig als gemeenten aan de slag gaan met de praktische uitwerking van de nieuwe aanpak: 'één gezin, één plan, één regisseur'? Zaanstad is één van de vijf gemeenten die door de VNG aangewezen is als Living Lab. Wij ontvangen dan ook veel vragen over welke systemen de gemeente inzet voor de decentralisaties. En hoe ondersteunt de gemeente daarmee de organisatie, Sociale Wijkteams en Jeugdteams?

8. Communicatie: activeren van communities
Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn essentieel voor de transformatie. Mensen worden geactiveerd om in eigen en nieuwe netwerken een antwoord te vinden voor hun zorgvraag. Aanhaken op bestaande en het laten ontstaan van nieuwe communities zijn daarbij essentieel. Digitale platforms blijken daarbij een belangrijke manier om dat te realiseren. Zaanstad experimenteert volop! Maak kennis met Buuv, de sociale kaart en de Aan de Zaan community.

content voor je event
 content voor je event