05 oktober 2015

19:30 - 20:00

Inloop en bestuurdersmarkt

20:00 - 20:20

Welkom door Cor van Dalen, voorzitter Van Poelje Academie

20:20 - 21:15

Jaap van den Heuvel over Reinier de Graaf Groep

- 22:00

Bestuurdersmarkt en netwerkborrel

bijeenkomst organiseren
 bijeenkomst organiseren