Call: poster presentations (in Dutch)

De doelstelling van de posterpresentaties is om (afgestudeerde) researchmasterstudenten en (buiten)promovendi de kans geven hun onderzoek en onderzoeksplannen onder de aandacht te brengen bij een breed publiek aan politiek historici. Jonge onderzoekers kunnen daarbij de posterpresentaties gebruiken als korte pitch om hun onderzoeksplannen te ontvouwen, als uiteenzetting van hun onderzoeksproject als geheel te presenteren, of om specifieke resultaten onder de aandacht te brengen van het aanwezige publiek. Voor de bezoekers van de conferentie is het omgekeerd een goede mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de stand van zaken van actueel politiek historisch onderzoek in Nederland.

Vereisten

  • De kandidaat is van plan politiek-historisch onderzoek te gaan doen of doet onderzoek op het terrein van politieke geschiedenis.
  • De Poster moet gemaakt worden op A0 formaat (liggend: 118,9 cm (B) x 84,1 cm (H)).
  • Voor tips en suggesties over een goede poster worden kandidaten verwezen naar de website van de American Historical Association.
  • Op aanvraag kunnen drukkosten van de poster worden vergoed tot een bedrag va 15,- euro.
  • Deelnemende (buiten)promovendi dienen zich wel via de website te registreren (voor 15 oktober).

    Voor meer informatie: Leonard van 't Hul (W.L.vantHul@uva.nl).
    Aanmelding: Voor 15 oktober 2017
deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie