Democratie: Success Story of Verfallsgeschichte?

Debat ter gelegenheid van 100 jaar kiesrecht in Nederland

30 november 2017, 20.00 uur

Er is een opvallende discrepantie tussen de worteling van de democratie in de samenleving en het beperkte enthousiasme dat het eeuwfeest van het algemeen kiesrecht weet op te roepen. De stand van de democratie is blijkbaar zo zorgwekkend dat maar weinigen zich herkennen in het idee dat verkiezingen het feest van de democratie zijn. Dat is een politiek probleem, van eroderende politieke legitimiteit, maar het is ook een historisch probleem: waar komt die discrepantie vandaan, en op welke manier geven politiek-historici daarvan rekenschap? In het kader van de conferentie State of the Art of Political History zullen kenners van de Nederlandse politieke geschiedenis zich in een aantal korte statements over die vragen buigen om vervolgens in debat te gaan over de vraag of de geschiedenis van de democratie als success story of als Verfallsgeschichte geschreven moet worden.

Panelists: Mieke Aerts, Remieg Aerts, Mineke Bosch, Annelien de Dijn, Ron de Jong en Henk te Velde.

Voorzitter: Ido de Haan

Vrij toegankelijk

Aanmelden: simone.nieuwenbroek@huygens.knaw.nl

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie