Democratie: Success Story of Verfallsgeschichte?

Debat ter gelegenheid van 100 jaar mannenkiesrecht in Nederland

30 november 2017, 20.00 uur

Er is een opvallende discrepantie tussen de worteling van de democratie in de samenleving en het beperkte enthousiasme dat het eeuwfeest van het algemeen kiesrecht weet op te roepen. De stand van de democratie is blijkbaar zo zorgwekkend dat maar weinigen zich herkennen in het idee dat verkiezingen het feest van de democratie zijn. Dat is een politiek probleem, van eroderende politieke legitimiteit, maar het is ook een historisch probleem: waar komt die discrepantie vandaan, en op welke manier geven politiek-historici daarvan rekenschap? In het kader van de conferentie State of the Art of Political History zullen kenners van de Nederlandse politieke geschiedenis zich in een aantal korte statements over die vragen buigen om vervolgens in debat te gaan over de vraag of de geschiedenis van de democratie als success story of als Verfallsgeschichte geschreven moet worden.

Panelists: Mieke Aerts, Remieg Aerts, Mineke Bosch, Annelien de Dijn, Ron de Jong en Henk te Velde.

Voorzitter: Ido de Haan

Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam): Mieke Aerts is hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is met name gericht op de geschiedenis van politieke actierepertoires. De centrale vraag daarbij is hoe Nederland aan de reputatie komt van relatieve vreedzaamheid en geweldloosheid. In dat kader is Aerts vooral geïnteresseerd in de manier waarop politieke conflicten in Nederland historisch tot stand zijn gekomen of juist niet, en in de keuzes voor confronterende of juist meer accomoderende politieke stijlen. Daarbij hebben de genderaspecten van dit soort politieke processen haar bijzondere aandacht.

Remieg Aerts (Universiteit van Amsterdam): Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universteit van Amsterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt Aerts zich vooral bezig met Nederlandse en algemene geschiedenis sinds 1750, in het bijzonder van de negentiende eeuw. Daarbinnen heeft hij vooral bijgedragen aan de studie van politieke en parlementaire cultuur, burgerschap en burgerlijkheid, democratie en grondwet, begripsgeschiedenis, cultuurkritiek, persgeschiedenis en stadsgeschiedenis. Zijn belangstelling gaat uit naar vormen van politiek gezag en de sociaal-culturele inbedding van de politiek.

Mineke Bosch (Rijksuniversteit Groningen): Mineke Bosch is hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek is met name gericht op de geschiedenis van poltieke cultuur en burgerschap,  vrouwen en gendergeschiedenis, en de geschiedenis van internationale vrouwenbewegingen. In de bestudering hiervan gaat haar belangstelling uit naar concepten als 'informele macht', 'cultural mediation', en de relatie tussen publiek en persoonlijk via 'public persona'.

Annelien de Dijn (Universiteit van Amsterdam): Annelien de Dijn is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Zij houdt zich in haar onderzoek en onderwijs vooral bezig met de geschiedenis van politieke ideeën in Europa en de Verenigde Staten vanaf 1700 tot heden. Hierbinnen is zij met name geïnteresseerd in de beladen en aangevochten geschiedenis van vrijheid in het Westen. Tussen 2015 en 2016 was De Dijn NIAS Senior Research Fellow. 

Ron de Jong (Onderzoeker Kiesraad): Ron de Jong is onderzoeker, historicus en lid van het secretariaat van de Kiesraad. In september 2017 verscheen onder zijn redactie de brochure Nieuwe kiezers, nieuwe kansen. Honderd jaar algemeen kiesrecht waarin hij samen met 10 andere historici onderzoekt hoe de Nederlandse politiek vanaf 1917 nieuwe kiesersgroepen naar de stembus heeft proberen te krijgen.

Henk te Velde (Universiteit Leiden): Henk te Velde is hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich vooral op Nederlandse parlementaire geschiedenis, politieke theorie, poltieke cultuur en politieke legitimiteit vanaf 1750. In Sinds oktober 2017 is Te Velde wetenschappelijk interim directeur voor het LIAS en het LUCSoR.

 

Vrij toegankelijk

Aanmelden: simone.nieuwenbroek@huygens.knaw.nl

participants registration
 participants registration