aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Opening politiek jaar

Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het politieke jaar 2015 – 2016

 

De gemeente Zaanstad werkt aan haar toekomst. Onder de noemer ‘Maak Zaanstad’ gaan we met bewoners, ondernemers, investeerders en partners in stad en regio, onze toekomstagenda verkennen. We werken aan een toekomst waarin onze inwoners zich verbonden weten met elkaar, waar ze prettig kunnen werken, wonen en ondernemen.

2015 is het Jaar van de Ruimte met als centrale vraag: ‘Wie maakt Nederland?’.
Riek Bakker, bekend stedenbouwkundige en lid van het Comité van Aanbeveling van het Jaar van de Ruimte, is onze spreker bij de opening van het politieke jaar. Zij verbindt de landelijke discussies met onze eigen Zaanse opgaven. Ze gaat in op hoe we ons kunnen verhouden tot de Metropoolregio Amsterdam, hoe we voortbouwen op successen van de afgelopen jaren en hoe we ons typisch Zaanse DNA kunnen benutten.

Riek Bakker draagt daarmee bij aan de gedachtenvorming ‘Maak Zaanstad’.
Ik hoop u deze avond te mogen verwelkomen in het stadhuis.

 

Hoogachtend,

mr. G.H. Faber, burgemeester van Zaanstad

ticketsales
 ticketsales