aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Op jacht naar groeiruimte

Welkom

Bent u op zoek naar bedrijfsruimte? Of heeft u juist bedrijfsruimte in de aanbieding? Of bent u een kei in het bedenken van nieuwe huisvestingsconcepten voor bedrijven? Bent u geïnteresseerd in deze netwerkbijeenkomst? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 13 november om 15.30 uur.

De eerste netwerkbijeenkomst ‘Op jacht naar groeiruimte’ was in april 2014. Zestig creatieve en innovatieve bedrijven, vastgoedeigenaren en bedenkers van nieuwe kantoor- en bedrijfsconcepten zochten samen naar mogelijkheden om te groeien in Delft. Sinds die tijd hebben we in Delft nieuwe groeiende bedrijven zien komen en gaan. De vraag ‘Hoe behoudt Delft groeiende bedrijven?’ is dus nog steeds actueel.

Om op deze vraag een antwoord te geven is het belangrijk dat ruimtezoekende bedrijven weten welke plekken er zijn, hun wensen naar een concrete vastgoedvraag kunnen vertalen en weten bij wie ze terecht kunnen. Daarnaast is het ook essentieel dat vastgoedeigenaren weten wie potentieel ruimte-zoekend is of wordt, weten wat de wensen van de ruimtezoekende bedrijven zijn en hoe zij passende ruimtes/voorwaarden kunnen aanbieden.

Er zijn verschillende trends; bedrijven werken steeds meer op projectbasis met sterk fluctuerende personeelsbezetting en ruimtebehoefte, bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in het delen van de mogelijke faciliteiten (in plaats van meer vierkante meters) en bedrijven zijn steeds vaker geïnteresseerd in open shared spaces in plaats van kantoren met werkkamers. Dit betekent een ander gebruik van het kantoor en de directe omgeving. Tenslotte zien we steeds vaker een verschil tussen de gewenste en aangeboden huurperiode. Flexibiliteit staat centraal bij huurders.

Tijdens deze inspirerende netwerkbijeenkomst staat het elkaar ontmoeten centraal en dagen wij u graag uit om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard is dit ook dé gelegenheid om vragers en aanbieders van vastgoed te ontmoeten.

Programma:

15:30 Ontvangst door dagvoorzitter

15:40 Ontvangst door wethouder Förster

15:50 Inleiding op dagthema

16:00 Drie pitches met discussiepanel

16:45 Netwerkborrel

De gemeente Delft faciliteert deze netwerkbijeenkomst omdat zij het belangrijk vindt ruimte te bieden voor groeiende bedrijven en bedrijven voor de stad te behouden. Wellicht zijn er in uw netwerk nog bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe of grotere bedrijfsruimte? Of wellicht kent u aanbieders van bedrijfsruimte? Deel deze uitnodiging dan met hen. Ook zij zijn van harte welkom.

Graag tot ziens op 13 november!

mailing
 mailing