Beste allen,

Vorig jaar zijn we gestart met opleidingsavonden (2x/jaar), waarin aios en supervisoren elkaar ontmoeten, en aandacht wordt besteed aan docentprofessionalisering. In december hebben we het nieuwe opleidingsplan bekeken, en een EPA-training gehad van Esther van Elswijk, alsmede de uitslagen van de enquête (uitgevoerd door Q3) besproken. In Maart hebben we ons verdiept in de OOG en CBD. We staan nu aan de vooravond van de derde opleidingsavond.

Vanuit de eerste opleidingsavond kwam het verzoek om eens iemand uit te nodigen, die wat best practices tav de implementatie van het nieuwe opleidingsplan kan delen. Dat gaan we nu doen!

Verder is het tijd voor de terugkoppeling van de evaluatie over 2021.

Tenslotte komt de visitatie van de opleiding eraan. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! We moeten een zelfevaluatie indienen van de opleidingsgroep. Deze wordt op deze opleidingsavond door ons allen nader ingevuld.

Kortom: de avond zal zich ditmaal richten op:

  1. Best Practices tav De Psychiater,
  2. Q3 evaluatie 2021, en
  3. Zelfevaluatie Opleidingsgroep.

Tot 29 november!

Met vriendelijke groet,
Harold van Megen en Didi Rhebergen, psychiaters en A-opleiders GGz Centraal

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren