Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Namens Hogeschool Rotterdam, Instituut Communicatie, Media en Informatie-technologie, willen wij u van harte uitnodigen voor de informatieavond van de opleiding Communication and Multimedia Design van uw zoon/dochter. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag 17 januari 2018 vanaf 18.30 uur op de locatie Wijnhaven 107 te Rotterdam.

We informeren u deze avond graag over de inhoud van de opleiding Communication and Multimedia Design wat uw zoon/dochter te wachten staat de komende jaren. Uiteraard staan we ook stil bij de diverse beroepen die uw zoon/dochter kan uitoefenen na het afronden van de opleiding.

Tijdens deze informatieavond wordt omwille van de privacy van de studenten niet ingegaan op de individuele studieprestaties.

De informatieavond is uitsluitend voor ouders/verzorgers. 

Aansluitend aan deze avond vindt er een expositie plaats. Tijdens deze expo presenteren eerstejaarsstudenten van de opleiding Communication and Multimedia Design het eindresultaat van hun opdracht voor ontwerpbureau Fabrique.

We zien u graag woensdag 17 januari!

 

Met vriendelijke groeten,

mede namens het onderwijsmanagement,

 

Events & Communicatie

t. 010 794 5554

e. ec@hr.nl