Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Namens Hogeschool Rotterdam, Instituut Communicatie, Media en Informatie-technologie, wil ik u van harte uitnodigen voor de informatieavond van de opleiding Communication and Multimedia Design van uw zoon/dochter. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag 10 april 2019 vanaf 18.30 uur op de locatie Wijnhaven 107 te Rotterdam. Bij binnenkomst wordt u ontvangen door onze gastvrouw.

We informeren u deze avond graag over de inhoud van de opleiding en wat uw zoon/dochter te wachten staat de komende jaren. Uiteraard staan we ook stil bij de diverse beroepen die hij/zij kan uitoefenen na het afronden van de opleiding. Tijdens deze informatieavond wordt omwille van de privacy van de studenten niet ingegaan op de individuele studieprestaties.

De informatieavond is uitsluitend voor ouders/verzorgers.

Aansluitend op de informatieavond is er een expositie. Tijdens deze expositie laten eerstejaarsstudenten het eindresultaat zien van de werkzaamheden die zij in opdracht van ontwerpbureau 'Online Department' hebben uitgevoerd.

We zien u graag woensdag 10 april!

Met vriendelijke groet,
mede namens het onderwijsmanagement

Events & Communicatie
t. 010 794 5554
e. ec@hr.nl