04 maart 2020

18:45 - 19:00

Ontvangst

19:00 - 19:15

welkomstwoord

19:15 - 20:20

Informatie over de opleiding

20:20

Afsluiting