Ouderavond Communicatie

Ouderavond Communicatie

Namens Hogeschool Rotterdam, Instituut Communicatie, Media en Informatie-technologie, willen wij u van harte uitnodigen voor de ouderavond van de opleiding Communicatie van uw zoon/dochter. Deze ouderavond vindt plaats op maandag 22 januari 2018 vanaf 17.30 uur op de locatie Wijnhaven 107 te Rotterdam.

We informeren u deze avond graag over de inhoud van de opleiding Communicatie wat uw zoon/dochter te wachten staat de komende jaren. Uiteraard staan we ook stil bij de diverse beroepen die uw zoon/dochter kan uitoefenen na het afronden van de opleiding.

Tijdens deze informatieavond wordt omwille van de privacy van de studenten niet ingegaan op de individuele studieprestaties.

De informatieavond is uitsluitend voor ouders/verzorgers. 

Speciaal voor ouders en verzorgers van studenten die deelnemen aan de VWO-route (3-jarige opleiding), is er nog een half uur gelegenheid voor vraag en antwoord die speciefiek betrekking hebben op deze VWO-route. 

 

We vernemen graag of u aanwezig bent via het aanmeldformulier op deze website. 

 

Met vriendelijke groeten,

mede namens het onderwijsmanagement,

 

Events & Communicatie

t. 010 794 5554

e. ec@hr.nl