Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Namens Hogeschool Rotterdam, Instituut Communicatie, Media en Informatie-technologie, willen wij u van harte uitnodigen voor de informatieavond van de opleiding Informatica van uw zoon/dochter. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag 19 februari 2019  vanaf 18.45 uur op de locatie Wijnhaven 107 te Rotterdam.

We informeren u deze avond graag over de inhoud van de opleiding informatica en wat uw zoon/dochter te wachten staat de komende jaren. Uiteraard staan we ook stil bij de diverse beroepen die uw zoon/dochter kan uitoefenen na het afronden van de opleiding.

Tijdens deze informatieavond wordt omwille van de privacy van de studenten niet ingegaan op de individuele studieprestaties.

De informatieavond is uitsluitend voor ouders/verzorgers. 

 

Met vriendelijke groeten,

mede namens het onderwijsmanagement,

 

Events & Communicatie

t. 010 794 5554

e. ec@hr.nl