Sprekers en panelleden

 

Sprekers en dagvoorzitter

Minister Wouter Koolmees
Minister Koolmees is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij werkt aan zeker werk, helderheid over de oude dag en duidelijkheid voor nieuwkomers. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wethouder Rabin Baldewsingh
Rabin Baldewsingh is wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport in de gemeente Den Haag. Hij werkt aan een verbonden samenleving waar diversiteit geldt als kracht en waar geen plek is voor discriminatie. Hoe meer mensen meedoen in onze maatschappij en hoe meer bedrijven en organisaties diversiteit en inclusiviteit omarmen, hoe meer de stad Den Haag en ál haar inwoners daar in de toekomst van kunnen profiteren.

Dagvoorzitter Umar Mirza
Umar Mirza (Den Haag, 1987) is een veelzijdige dagvoorzitter en geëngageerde ondernemer. Hij was hoofdredacteur van een schrijversplatform, tv-presentator bij de NTR, bestuurslid bij een hulporganisatie en werd verkozen tot de top 3 Young Professionals van Nederland. Momenteel is hij founding partner van MDI Consultants: gespecialiseerd in sociale innovatie en consensus building.

Panelleden

Maaike van Kapel
Maaike van Kapel is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zij verricht onderzoek naar diversiteits- en veiligheidsvraagstukken, voornamelijk rondom sociale stabiliteit, discriminatie en polarisatie. Maaike studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, en werkte voorheen bij de gemeente Amsterdam (stadsdeel West).

Maaike van Kapel is één van de auteurs van het rapport ‘Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland’ (2017). Voor dit onderzoek werden ruim 3700 jongeren en 2000 volwassenen ondervraagd. Daarnaast werkt zij sinds 2015 mee aan de jaarlijkse monitor ‘antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in Nederland’, waarin politieregistraties van (onder andere) moslimdiscriminatie worden onderzocht.

Annebregt Dijkman
Samen met Zoë Papaikonomou heeft Annebregt Dijkman het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ geschreven. In het boek, dat verschijnt in april 2018, gaan de twee schrijvers in gesprek met meer dan vijftig journalisten en experts over de vraag hoe de Nederlandse journalistiek meer divers en inclusief kan worden. Een belangrijke vraag als het gaat om beeldvorming en stereotypering. Op 12 maart geeft Annebregt Dijkman ons alvast een inkijkje in het boek en neemt ons mee in de uitkomsten van het onderzoek.

Annebregt Dijkman is opgeleid als docent islam aan de Educatieve Faculteit Amsterdam en als organisatieantropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkt als zelfstandig adviseur en onderzoeker voor de overheid en organisaties die zich bezighouden met radicalisering en gewelddadig extremisme. Daarnaast geeft ze advies over diversiteitsvraagstukken rond islam en moslims.

Halil Karaaslan
Halil Karaaslan studeerde op de Hogeschool Rotterdam aan de lerarenopleiding maatschappijleer. Hij geeft dit vak aan mbo-2-leerlingen in Schiedam en mengt zich actief in het diversiteitsdebat.
In de klas voert Halil graag het gesprek over thema’s als inclusie en diversiteit. Het is niet erg als hierbij verschillen boven tafel komen, juist niet. Het leren tolereren van verschillende denkbeelden en visies op de samenleving is de sleutel tot goed burgerschap. Dit gesprek beperkt hij niet alleen tot de klas, hij probeert ook andere docenten te bewegen om deze gesprekken te voeren. Daarnaast is Halil secretaris van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Khadija Kallouh
Student rechten aan de Haagse Hogeschool en Haagsche jongerenambassadeur

registratiedesk
 registratiedesk