Pact voor de Ouderenzorg

 

Samen met zo’n 35 partijen tekende minister De Jonge op 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg. Met het Pact komen de deelnemers samen in actie om de zorg en ondersteuning aan ouderen te verbeteren. Daarbij gaat het om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels zijn er hierop vanuit VWS drie programma’s gelanceerd.

Sinds 8 maart hebben ruim 100 nieuwe organisaties zich gemeld om ook mee te doen aan het Pact voor de Ouderenzorg.
Op 11 oktober organiseren we een landelijke bijeenkomst, waar u volop gelegenheid krijgt om kennis uit te wisselen, inspiratie op te doen en (nieuwe) samenwerkingsverbanden aan te gaan. In aanloop naar deze bijeenkomst bouwen we verder aan het netwerk van partijen dat zich wil inzetten voor betere zorg en ondersteuning aan onze ouderen. De aanmelding om mee te doen aan het Pact blijft open.

Bent u met elkaar als Pact-partijen een samenwerking gestart of van plan deze te starten, dan kunt u zich aanmelden bij de dienstpostbus van het Pact. Wij willen uw verhalen en ervaringen graag in beeld brengen en zijn op zoek naar samenwerking waarin twee of drie van de thema’s samenkomen. Het gaat dan om de drie thema’s: eenzaamheid, langer thuis wonen en verpleeghuiszorg.

Hier vindt u het Pact voor de Ouderenzorg.

deelnemersregistratie software
 deelnemersregistratie software