Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 27 september aanstaande organiseert de Technische Universiteit Delft de werkconferentie “Patiëntveiligheid en technologie: Verbetering van het operatieve proces”. Onder leiding van prof. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG, willen we met u van gedachten wisselen over hoe een structurele en verantwoorde inzet van technologie en innovatie voor patiëntveiligheid op de beleidsagenda kan worden geplaatst binnen verschillende ziekenhuizen, bij zorgverzekeraars, maar ook bij de overheid.

Meer dan alleen veiligheidsbewustzijn

Goede afspraken maken en toezicht houden draagt bij aan het verbeteren van de patiëntveiligheid, maar er is meer nodig dan alleen veiligheidsbewustzijn. Technologie kan helpen om het verloop van het operatief proces inzichtelijk te maken en de risico's voor de patiëntveiligheid bloot te leggen. Bovendien kan technologie de communicatie met en over de patiënt, de overdracht rond de operatie en de afstemming tussen het medisch personeel verbeteren. Technologie kan ook het juiste gebruik van medische materialen, geneesmiddelen en apparatuur ondersteunen. Naast de inzet van het medisch personeel ligt er een taak voor het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, om de technologie te ontwikkelen die de zorgverlener bijstaat in het realiseren van een veilig operatief proces. Tijdens de werkconferentie wisselen wij graag met u van gedachten over hoe dit structureel op de beleidsagenda’s van de diverse gremia kan komen.

Praat u met ons mee? De werkconferentie begint om 15.00 uur en vindt plaats bij YES!Delft, Molengraaffsingel 12 te Delft. Het programma vindt u in deze email, en in de bijlage. U kunt zich online aanmelden voor de werkconferentie via www.aanmelder.nl/patientveiligheid.
Wij hopen u op 27 september te verwelkomen!

Prof. dr. Jenny Dankelman
TU Delft - Department of Biomechanical Engineering

Bijlagen

naamgrootte
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren