27 september 2012

15:00 - 15:10

Opening door dagvoorzitter, prof. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG en vraaggesprek met prof. Lucas van Vliet, voorzitter van het Delft Health Initiative

15:10 - 15:25

Nieuwe technologie: Wordt de patiënt er altijd beter van?
Mw. Wilna Wind, algemeen directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

15:25 - 15:30

Gelegenheid tot stellen van vragen

15:30 - 15:45

PatiëntONveiligheid: een complex socio-technisch probleem
Prof. Jan Klein, anesthesioloog en bijzonder hoogleraar veiligheid in de zorg aan de Erasmus Universiteit

15:45 - 15:50

Gelegenheid tot stellen van vragen

15:50 - 16:15

Presentatie van twee businesscases, waarin bewezen innovaties worden gepresenteerd, die een daadwerkelijke toegevoegde waarde bieden en in de rest van Nederland geïmplementeerd worden.

Case 1: Restaurant van de Toekomst door dr. Lucas Noldus, directeur Noldus IT

Case 2: DORA (Digital Operating Room Assistant) door drs. Marc Huizer, directeur Ayton

16:15 - 16:45

Plenaire discussie, aan de hand van stellingen wordt uw mening gevraagd wat nodig is om patiëntveiligheid en de rol van technologie in de nabije toekomst hoog op de beleidsagenda te krijgen.

16:45 - 16:55

Samenvatting door prof. Jenny Dankelman en afronding door dagvoorzitter

16:55 - 17:30

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren