Perifeer Arterieel Vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts

Perifeer Arterieel Vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts

11 februari 2020

17:30 - 18:00

Inloop broodjes en soep

18:00 - 20:15

Nascholing door Huug van Duijn, kaderhuisarts HVZ
( inclusief pauze ) 

20:15

Einde bijeenkomst

avg en evenementen
 avg en evenementen