Perifeer Arterieel Vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts

Perifeer Arterieel Vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een ernstig ziektebeeld. Het wordt gekenmerkt door vernauwing of verstopping van de perifere slagaders van/naar de benen ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose), wat leidt tot pijn in de benen bij inspanning (claudicatio intermittens, CI). PAV is een belangrijke oorzaak voor functionele achteruitgang, verminderde kwaliteit van leven en verkorte levensverwachting (verhoogd risico op hartziekten en beroerte).

Doelgroep    
Een scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die aangesloten zijn bij Zorggroep ROHWN, Stichting ©aliber, Zorggroep Katwijk, Zorggroep Rijncoepel en AOP1L. Deze nascholing is ontwikkeld door de HartVaatHAG en ClaudicatioNet.

Doelstelling
De huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige en verpleegkundig specialist hebben een sleutelrol om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) conform de richtlijn in de eerste lijn te behandelen en verwijzen naar een gespecialiseerd therapeut. Deze scholing is gericht op alle relevante onderwerpen betreffende de zorg voor patiënten met PAV.

Deze nascholing is theorie gericht(dus er wordt niet geoefend met de doppler) 

Inhoud scholing: 

  • Introductie
  • Perifeer arterieel vaatlijden
  • Presentatie en diagnose
  • Behandeling
  • Verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie
  • Patiëntvoorlichting

Docent
Huug van Duijn, kaderhuisarts HVZ

Kosten
Deze nascholing wordt u aangeboden door uw zorggroep.

Accreditatie

  • De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor POH-S. ( V&V , NVvPO)
  • De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor Verpleegkundig Specialisten.(V&V VSR)
  • De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor huisartsen. (ABC1) 

Attentie
Meldt u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.

avg en evenementen
 avg en evenementen