Uitnodiging: PCL studieconferentie

Voor de zesde maal organiseren de zes samenwerkingsverbanden WSNS in Haaglanden een gezamenlijke Haagse studieconferentie:

PASSEND ONDERWIJS: Voorbeeldig gedrag

bestemd voor alle scholen voor primair onderwijs (bao, sbo en rec) directeuren, adjunct directeuren, intern begeleiders, ambulant begeleiders en voor medewerkers van de samenwerkingsverbanden en de ketenpartners w.o. bureau jeugdzorg en de netwerken jeugdhulpverlening.

Datum: woensdag 10 november 2010

De opzet is na het succes van vorig jaar onveranderd: Een zeer gevarieerde dag met twee bijzondere lezingen, een heerlijke lunch verzorgd door de horeca-afdeling van de François Vatelschool, met een nieuw aanbod van zestien inspirerende workshops. Een kort overzicht van de workshops vindt u in de bijlage documenten. Een gezellige borrel ter afsluiting.

U ontvangt hierbij het programma en informatie over de wijze van inschrijving. Deze conferentie wordt georganiseerd door de PCL Haaglanden en (grotendeels) gefinancierd door de gemeente Den Haag. Er zijn 280 plaatsen beschikbaar. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van uw inschrijving. Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Wij ontvangen u graag op 10 november!

Met hartelijke groeten,
Eugène Diederiks (swv. 3403), Elly Mulder (swv. 3501), Jan de Niet (swv. 3502), Theo Kosterink (swv. 3503), Niels Kamphuis (swv. 3504), Stella Montfoort (swv. 3505), Patricia Verzantvoort (Gemeente Den Haag, Onderwijsbeleid), Josee Spaas en Karin Vos (HCO).

event organiseren
 event organiseren