Er komt veel op ons af. Om te beginnen de zorg om alle klassen elke dag van een leraar te voorzien. Tegelijk willen we het beste onderwijs voor al onze leerlingen. Op dit congres krijg je vaardigheden, technieken en modellen om daar aan (samen) te werken. Peter Dewitt werkt al enkele jaren samen met onderwijsonderzoeker prof. John Hattie. Dewitt focust zich op hoe je als schoolleider vanuit de onderzoeksbevindingen van prof. Hattie het onderwijs op je school kunt verbeteren. Hij kiest daarbij niet alleen de factoren die volgens Hattie’s onderzoek de meeste impact hebben op het leren van leerlingen. Hij focust op zes belangrijke factoren, die juist in combinatie met elkaar een groot effect hebben, en hoe je daar samen aan kunt werken. Deze licht hij uitgebreid toe op de eerste congresdag.

Samenwerken klinkt eenvoudig: je doet het toch gewoon met elkaar! Maar er komt zo veel meer bij kijken als je het echt samen wilt doen. Effectieve samenwerking draait om jouw keuzes, gedrag én de fundamentele overtuiging dat de mensen om je heen jou iets te leren hebben. Dat vraagt om samenwerkend leiderschap. DeWitt werkte dit uit in vaardigheden, technieken en modellen voor iedereen die leiding geeft aan verbeterprocessen.

 

 

Leiders gericht op samenwerken slagen erin een balans te vinden tussen het nemen van initiatieven en het stimuleren van samenwerkend leren van volwassenen met uiteenlopende ideeën. Ze zijn verantwoordelijk voor het inspireren en voor-leven van het leerproces, maar zij moeten er ook voor zorgen dat de gezamenlijk gestelde doelen de steun en het begrip van de verschillende betrokkenen krijgen; leraren, ouders maar ook ambtenaren en de omgeving van de school.

Met zijn model van ontmoeten, modelleren en motiveren maakt Peter DeWitt duidelijk dat goed samenwerken niet spontaan verschijnt. Echte samenwerking ontstaat met bewuste inzet om te

reflecteren op je gedrag, te leren van anderen en samen te leiden op een manier die zinvol is voor iedereen. Het bevorderen van zo’n samenwerkende cultuur is essentieel voor het succes van scholen.

 

De inhoud van het congres

Op 2 april (middag/avond) diepen we op de zes factoren uit voor die een belangrijke impact hebben op het leren van de leerling, praktisch en concreet. Op 3 april geeft Peter Dewitt een keynote over deze factoren (samengevat), over instructioneel leiderschap. En kun je kiezen uit workshops over meer aspecten van leiderschap, ook vanuit andere perspectieven. Je krijgt een denkkader om je huidige denken uit te dagen en te reflecteren op je rol als leidinggevende.

Deze dagen zijn interessant voor iedere leidinggevende (PO, VO en MBO) die effectiever wil samenwerken aan factoren die er toe doen en die impact wil hebben op het leerproces van de leerlingen.

Na deelname aan dit congres:

  • kun je je leiderschap een impuls geven om ook met jouw team effectieve samenwerking te realiseren.                            
  • begrijp je wat je kunt veranderen om de ontwikkeling van leerlingen en leraren te bevorderen.
  • kun je een leidinggevend team opzetten dat steunt op de bijdragen van individuele leden en het team als geheel, in plaats van alleen op jou als primaire leider.
  • kun je meer betrokkenen een stem geven in de schoolgemeenschap. Dit biedt je de kans om met nog meer informatie en draagvlak je onderwijs te verbeteren.
  • kun je belangrijke medewerkers deel laten uitmaken van een samenwerkend leidinggevend team.
  • kun je allerlei mensen bij je plannen en activiteiten betrekken, waaronder leraren en ouders.

 

Meld je hier aan voor het congres.

 

 

 

uitnodiging
 uitnodiging