Afstudeer Pitches Communicatie

 

Binnenkort starten de pitch-sessies om je afstudeervraagstuk i.c.m. het bedrijf toe te lichten. Bereid hiervoor een korte, effectieve presentatie voor en maak je startdocument Afstuderen compleet om zo spoedig mogelijk de volgende afstudeerfase in te gaan. 


Voor een van deze pitch-sessies schrijf je je uiterlijk twee werkdagen van tevoren in via de aanmeldpagina. Het tijdstipt volgt na inschrijving.

Tijdens de pitch-sessie krijg je vijf minuten de gelegenheid om je afstudeervraagstuk i.c.m. het bedrijf toe te lichten. Twee docenten beoordelen je afstudeervraagstuk op voldoende complexiteit en of het een communicatievraagstuk betreft. Direct na je presentatie ontvang je gedegen feedback, max. tien minuten. 
 

Verwerk na afloop de feedback en bij een GO maak je het Startdocument Afstuderen definitief. Je SLC  ondertekent de definitieve versie. Heb je geen GO? Schrijf je dan in voor een volgende pitch-sessie.  Om te starten met afstuderen in periode 3 is de deadline voor inleveren van het startdocument Afstuderen maandag 4 februari 2019.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je SLC.
 

Succes met de voorbereidingen op het afstuderen!
 

Met vriendelijke groet,
Namens de opleiding Communicatie
 

Rob Oudejans - Afstudeercoördinator 
Chantal van Winden – Studieloopbaancoördinator