WERKplaats Techniek Pitch & Progress ON TOUR

We komen ook naar je toe deze herfst. Als vervolg op de Pitch & Progress middag organiseren we een tour langs de verschillende technische instituten. We zijn vanaf 18 november op het STC, daarna doen we WH, AP en PDH aan. Op iedere locatie staan we een week met een stand waar je kennis kunt maken met de WERKplaats Techniek en de lopende experimenten. Uiteraard kun je hier ook terecht met je vragen rondom het doen van een aanvraag bij de WERKplaats Techniek. 

Tijdens de Tour worden er diverse workshops gegeven door collega’s die een experiment doen via de WERKplaats Techniek. Zij delen graag de door hun opgedane kennis. Maar ze maken ook graag kennis met jou om te kijken waar er eventueel samengewerkt kan worden. Schrijf je nu in voor de workshops!

 

Het workshopprogramma

(wordt verder aangevuld komende weken)
 

Laat het stokje niet vallen! De kracht van Estafetteprojecten – Door Ronald van Gils

Dinsdag 26 november van 15.00 uur tot 15.50 uur aan de Wijnhaven 107, lokaal H2.312

De ontwerpprojecten die studenten uitvoeren voor Create4Care/ Erasmus MC zijn complex en nooit te realiseren in één onderwijs5emester, het langste project duurt nu al 6 jaar. Het is pure noodzaak om a) studenten van verschillende disciplines te gebruiken, b) dit in meerjaren estafettevorm te doen om daadwerkelijk tot resultaten te komen die echt werken. In deze sessie vertel ik aan de hand van voorbeelden de do’s en don’ts voor het opbouwen van een goed lopende ‘(multidisciplinaire) estafette infrastructuur’.

 

Samenwerken aan de energietransitie – deel je ideeën en je kennis!

Dinsdag 3 december van 15.50 uur tot 16.40 uur op de G.J. de Jonghweg 4-6 , AP.02.006

De sleutel van de energietransitie ligt in de verbinding tussen onze technische disciplines. Deze samenwerking is de focus van de maritieme techniek minor 'Waterworld: The Energy Transition at Sea'. Binnen de minor ontwerpen de studenten een offshore windpark en sluiten deze aan op een door hun ontworpen offshore centrale die zeewater omvormt naar waterstof doormiddel van deze duurzame energie. Voor de volgende fase van dit project treden we buiten de grenzen van de minor en willen een samenwerking starten tussen de technische opleidingen. Hiervoor zijn we op zoek naar innovatieve nieuwe ideeën vanuit de andere disciplines. Heb je een hoe jij of je opleiding mee wilt werken aan de energietransitie? Of geen idee maar wil je hier wel graag aandacht aan besteden ? Laten we hier met elkaar over in gesprek gaan bij de workshop!

 

Innoveren, samenwerken en successen delen. Hoe kunnen wij met verschillende doelgroepen effectief samenwerken?

Woensdag 11 december, 11.20 uur tot 12.10 uur, Pieter de Hoochweg 129, AP.A00.057 

Hoe zorg je voor contexrijk onderwijs? Hoe leer je een student verandermanagement aan in een wereld die continu verandert? Hoe worden er innovatieve IT-oplossingen bruikbaar gemaakt? Het antwoord op deze vragen is door te innoveren, samen te werken en successen te delen. Dat vraagt om anders denken én handelen. Daarom ben ik vorig jaar gestart met TIP.
Het idee van TIP is dat jonge professionals van verschillende  bedrijven  en studenten uit verschillende studierichtingen samen komen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierdoor ontstaat een zogenaamde kenniscommunity die samen werken aan innovatie. 
De student ervaart zijn stage als een contextrijke omgeving, de young professional ontwikkeld vaardigheden voor innovatie in hun eigen bedrijf en gezamenlijk werken ze aan onderzoeksvraagstukken. Graag vertel ik jou hoe je zo’n learning community opzet, hoe je samen werkt met opleidingscoordinatoren van diverse opleidingen en hoe je een programma in elkaar zet. Tijdens de workshop word ik  geholpen door de TIP’ers van nu!