Kick-off Platform BioDelta Zuidvleugel | 23 april 2013

Kick-off Platform BioDelta Zuidvleugel | 23 april 2013

Kick-off Platform BioDelta Zuidvleugel

datum: 23 april 2013

locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een toonaangevende regio te worden in de biobased economy. Om de diverse initiatieven en ontwikkelingen gericht te ondersteunen en te structureren is het Platform BioDelta Zuidvleugel opgericht.

Op dinsdag 23 april 2013 willen we samen met u een kick-start geven aan dit platform.

Om de bovengenoemde ambitie nader in te vullen hebben we onderzoek laten uitvoeren naar het economisch potentieel van de biobased economy in Zuid-Holland (door het LEI) en naar kansrijke biobased business cases (door DHV). Als u als bedrijf heeft deelgenomen aan één van deze onderzoeken (via enquete of interview) nodigen we u van harte uit voor deze bijeenkomst. Uiteraard zijn andere belangstellenden en stakeholders bij de biobased economy ook van harte welkom.

Tijdens deze middag willen we de onderzoeksresultaten presenteren, de activiteiten van het platform toelichten en u informeren over diverse biobased ontwikkelingen in de regio. Hiermee bieden we een interessant programma zowel voor ondernemers, onderzoekers als voor mensen uit overheids- en onderwijsland.

Tijdens de middag is er ruimte om uw project door middel van een posterpresentatie onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel kunt u waardevolle contacten leggen en nieuwe onderzoeksvragen adresseren aan het platform.

Gebruik het menu links om u als deelnemer te registreren voor deze kick-off.

Met vriendelijke groeten,
namens Govert Veldhuizen,

Carolien Huisman en Hester Faber

aanmeldformulier voor evenementen
 aanmeldformulier voor evenementen