Kick-off Platform BioDelta Zuidvleugel | 23 april 2013

Kick-off Platform BioDelta Zuidvleugel | 23 april 2013

23 april 2013

12:30-13:30

Inloop met lunch

13:30-13:35

Ontvangst door dagvoorzitter Maurits van Huijstee

13:35-13:50

Welkom bij Hogeschool Inholland

13:50-14:20

Het Platform BioDelta: ambities, structuur en werkwijze
Carolien Huisman (PZH)
Hester Faber (Kennisalliantie)

14:20-14:40

Ecnomisch potentieel BBE Zuid-Holland
Douwe-Frits Broens (LEI)

14:40-15:00

Potentiële biobased ketens in Zuid-Holland
Aldert van der Kooij (Royal HaskoningDHV)

15:00-15:30

PAUZE

15:30-17:00

Reeks van korte boodschappen over actuele projecten en ontwikkelingen

17:00-17:15

Openingshandeling Platform BioDelta door Govert Veldhuizen, Voorzitter Platform BioDelta Zuidvleugel en aanbieding publicaties

17:15-17:20

Afsluiting

17:20-19:00

Overbrug de file met een hapje en drankje NETWERKBORREL

19:00-

Einde