Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat

Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat.

In samenwerking met het Medisch Centrum Alkmaar, organiseert het Netwerk Geboortezorg de nascholing: Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat.

U bent van harte uitgenodigd voor deze nascholing op woensdag 9 april 2014. Voorafgaand aan de nascholing zullen er twee extra voordrachten zijn over niet-invasieve prenatale testen (NIPT) en preimplantatie genetische diagnostiek (PGD).

Als huisarts, verloskundige of gynaecoloog gebruikt u de familieanamnese om na te gaan of aanstaande ouders een verhoogde kans hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke ziekte. Toch worden ouders vaak onverwachts geconfronteerd met de geboorte van een ernstig ziek kind. Voor autosomaal recessieve aandoeningen geldt immers dat beide ouders gezonde dragers zijn en dat vaak de aandoening niet eerder in de familie voorkwam. Zo kan de hielprik volkomen onverwachts sikkelcelziekte aantonen bij de pasgeborene.

We weten echter dat specifieke herkomst een sterk verhoogd risico kan geven op een aantal ernstige ziekten (bv. aandoeningen binnen de Volendamse gemeenschap, aandoeningen binnen de Ashkenazi Joodse gemeenschap, hemoglobinopathieën). U zult worden bijgeschoold over preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat, voor welke paren dit relevant kan zijn, de beschikbaarheid van testen en de betekenis van uitslagen. Aan de hand van (eigen ingebrachte) casuïstiek zullen diverse dilemma's en oplossingen worden behandeld.

Programma
18:15 - 18:45 uur Extra voordrachten over NIPT & PGD

18:45 - 19:00 uur Ontvangst
19:00 - 20:00 uur Deel I Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat
20:00 - 20:10 uur Korte Pauze
20:10 - 21:00 uur Deel II Preconceptioneel dragerschaponderzoek op maat

Doelgroep
Deze nascholing is bedoeld voor zorgverleners die zich bezig houden met de zorg voor (aanstaande) zwangeren en toekomstige ouderparen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en artsen in de jeugdgezondheidszorg.

Accreditatie
Accreditatie bij KNOV, NVOG en NHG is aangevraagd voor 2 punten.

Organisatie
Deze nascholing wordt verzorg door:
Phillis Lakeman, klinisch geneticus
Marjolein Peters, kinderhematoloog
Suze Jans, verloskundig onderzoeker en beleidsmedewerker KNOV
dhr M.W.J. Bom, huisarts

Casuïstiek
U wordt van harte uitgenodigd uw vragen en/of casuïstiek vooraf (bij uw aanmelding) aan te leveren. Op de avond zelf is er uiteraard ook ruimte voor vragen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie
Medisch Centrum Alkmaar, Whilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
'Pieter van Foreest zaal' (de zaal is bereikbaar via de hoofdingang van het ziekenhuis en ingang Metiusgracht).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond via de knop links.

Met vriendelijke groeten,

De organisatoren

save the date
 save the date