12 oktober 2017

09:30-09:45

Inloop en registratie

09:45-10:00

Opening, overzicht trainingsdag en verwachtingen

10:00-10:45

Theoretische achtergrond

10:45-11:30

Doelstellingen PowerCoaching

11:30-11:50

Pauze

11:50-12:45

Opbouw PowerCoaching

12:45-13:30

Lunch

13:30-15:15

Oefenen met PowerCoaching (inclusief pauze)

15:15-15:45

Feedback en vragen bespreken

15:45-16:30

Praktische tips en ervaringen van praktiserende PowerCoaches

16:30-17:00

Afsluiting met korte samenvatting en discussie

07 december 2017

12:30-13:00

Inloop en lunch

13:00-13:30

Opening en inleiding

13:30-15:00

Bespreken eigen casussen (deel 1)

15:00-15:15

Pauze

15:15-16:30

Bespreken eigen casussen (deel 2)

16:30-17:00

Evaluatie