Uitnodiging

 

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de werkconferentie over de praktijk van eigen betalingen in zorg en ondersteuning en het lokale beleid.

Eigen betalingen voor zorg en ondersteuning zijn geregeld onderwerp van discussie en onderzoek, zowel in beleid als in de dagelijks praktijk.  Mensen maken gelijktijdig gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning, waarvoor meerdere eigen betalingen en bijdragen worden gevraagd. Gemeenten hebben een sleutelrol bij het informeren van mensen over de compensatiemogelijkheden en bieden van financieel maatwerk. De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op gebied van de Wmo en de Zorgverzekeringswet biedt belangrijke mogelijkheden. De werkconferentie brengt deze informatie samen. Gemeenten, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties geven een toelichting op best practices. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) biedt inzicht in de mogelijkheden voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. U krijgt de gelegenheid met andere deelnemers in gesprek te gaan over de goede voorbeelden van lokaal beleid, zowel in het ontwerp van het beleid als de uitvoering.

Sprekers
- Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn

- Financieel deskundige en budgetcoach Eef van Opdorp
- Vertegenwoordigers van gemeenten en zorgverzekeraars.

Voor wie?
De werkconferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De onderwerpen die worden behandeld zijn interessant voor wethouders, directeuren binnen het sociaal domein en strategische beleidsmakers.

Waar?
De conferentie vind plaats in de middag, op donderdag 1 juni te Zwolle of donderdag 15 juni te Breda. Voor meer informatie, de locatie en exacte tijden kunt u kijken op www.aanmelder.nl/praktijkeigenbetalingen

Na afloop van de werkconferentie heeft u inzicht gekregen in de praktijk van eigen betalingen in de zorg en ondersteuning en de keuzes die u kunt maken in het lokale beleid. U heeft geleerd van goede voorbeelden uit de lokale praktijk. U weet welke mogelijkheden gemeenten hebben om mensen met hoge zorgkosten te compenseren en u heeft advies gekregen over de wijze waarop informatie over eigen betalingen en compensatiemogelijkheden toegankelijk kan worden gemaakt voor inwoners, waaronder cliënten en mantelzorgers.

 

Wij kijken uit naar de werkconferentie en hopen u daar te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Ernst van Koesveld
Directeur Zorgverzekeringen, plv. DG Langdurige Zorg