aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

PRECAST2010 - Het Nieuwe Bouwen in Prefab Beton

Uitgebreid Programma

Hieronder de inhoud van de diverse lezingen. Tussen de lezingen door zijn enkele pauzes ingelast voor koffie en lunch, zie hiervoor de pagina "Programma"

Ochtend

9.00 registratie

9.30 dagopening door Prof. Jan Vambersky (TU Delft) en Ing. Lambert teunissen (voorzitter AB-FAB)

Freeform architecture assembled on site

9.45 uur - Saffet K. Bekiroglu (Zaha Hadid Architects)
Vrije vormen bieden de architect creatieve expressiemogelijkheden, maar vragen wel om nieuwe oplossingen voor productie en assemblage van prefab beton op het werk. Een voorbeeldproject: Heydar Aliyev Cultural Centre in Baku, Azerbeidjan.

Precast corner connections in high-rise buildings

10.30 uur - Koos Tolsma (Ingenieursstudio DCK)
Om in een ontwerpstadium aan te kunnen geven of een hoogbouwkern uitgevoerd kan worden met behulp van prefab elementen is onderzoek verricht naar het constructieve gedrag van prefab hoekverbindingen. De invloed van een drietal mogelijkheden op de stijfheid van de kern is onderzocht en vergeleken met een monoliete uitvoering, zodat in het ontwerp rekening kan worden gehouden met een stijfheidsreductie.

Fabric Formwork – state of the art

10.50 uur - Diederik Veenendaal (Witteveen+Bos en ETH Zürich)
Het storten van beton in textiel biedt de architectuur en bouw mogelijkheid om op eenvoudige wijze, met weinig materiaal, complexe vormen te creëren. Deze presentatie toont de uitkomst van een eerder afstudeerwerk aan de TU Delft en geeft een wereldwijd overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek en toepassingen.

Precast in Ultra High Performance Concrete

11.45 uur - prof. Joost Walraven (Technische Universiteit Delft, hoogleraar betonconstructies)
Ontwikkelingen op het gebied van UHPC voor toepassing in geprefabriceerde constructiedelen.

Middag parallelsessie 1 - architectuur

14.00 uur - Jacco van Dijk (directeur Hurks Beton en Hurks Oosthoek Kemper en bestuurslid AB-FAB)
“Architectonisch beton” De West-Europese prefab-betonindustrie loopt wereldwijd voorop in het streven naar een hoge graad van perfectie op het gebied van uiterlijk en technische kwaliteit. Een overzicht van mogelijkheden.

14.45 uur - prof. Rudy Uytenhaak (Architectenbureau Rudy Uytenhaak)
“Kansen voor architectuur in Prefab beton: discipline en spel - Stadskantoor + woningen Den Haag Leyweg" In zijn lezing zal Uytenhaak het architectonisch idee uiteenzetten en daarbij zowel terugkoppelen op de ervaring uit eerdere projecten en aspecten en overwegingen rond de uitvoering van dit project. Beleving: Schaal in architectuur: samenhang van detail en geheel; Materiaalkwaliteit : 1. Licht, associatief optimisme in wederopbouwwijk Dudok 2. Veroudering van het gevelvlak; Tektoniek: Expressie van het gebouw als bouwwerk - dragende gevel gemaakt als grote uitkragende bouwstenenwand - Constructieve implicaties – Detailconsequenties- uitvoering - Duurzaamheid en Toekomst?

16.00 uur - Roel Schipper (TU Delft)
“Double Curved Precast Concrete Elements” Fabricage van dubbelgekromde elementen in prefab beton is kostbaar doordat de kosten voor de bekisting hoog liggen, zeker bij lage repetitiegraad. In deze presentatie zal worden getoond dat er nieuwe mogelijkheden bestaan om ook dergelijke elementen tegen acceptabele kosten te produceren.

Middag parallelsessie 2 - hoogbouw

14.00 uur - prof. Björn Engström (TU Göteborg, Zweden)
“Structural connections in precast concrete” Binnen de fédération internationale du béton (fib) heeft
prof. Engström een studiegroep geleid die een uitgebreid overzicht heeft samengesteld van alle beschikbare verbindingsmethoden in prefab. In deze presentatie zal hij verslag doen van de resultaten van deze studie.

14.45 uur - Rob Huijben (Hurks Delphi Engineering)
“Bijzondere gevels integraal ontwerpen als sandwich” De constructief ontwerper van talrijke hoge gebouwen waarin prefab sandwich-gevelelementen zijn gebruikt, vertelt over de mogelijk-heden van het materiaal in relatie tot architectonische wensen.

16.00 uur - Dick van Keulen (Ingenieursstudio DCK / TU Delft)
“High Rise Buildings” De mogelijkheden van hoogbouw in prefab worden traditioneel als beperkt beschouwd, o.a. vanwege de beperkte buigstijfheid van het constructieve systeem als gevolg van de verbindingen. Recent onderzoek toont aan dat de mogelijkheden echter verder reiken dan men zou verwachten.

Middag parallelsessie 3 - industrialisatie

14.00 uur - Fred Reurings (Bouwcombinatie Erasmus Medisch centrum)
“Nieuwbouw EMC Rotterdam” Een van de grootste bouwprojecten in prefab beton in Nederland in de laatste jaren is onlangs gestart. De nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zal tijdens het symposium in volle gang zijn. Als projectleider zal de heer Reuring een toelichting geven op de logistieke en organisatorische kant van een dergelijk immens project.

14.45 uur - prof. Dick Hordijk (Adviesbureau Hageman / TU Eindhoven)
Vooral uitvoerende partijen in de bouw hebben baat bij een zo industrieel mogelijke wijze van bouwen. Het bouwen bestaat dan nog slechts uit monteren van gebouwcomponenten. De prefab skeletbouw methode heeft eigenschappen die goed passen bij de principes van industrieel bouwen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het gebouw vooraf volledig is uitgedacht en uitgewerkt. Dat vergt enige inspanning van betrokken partijen. Tijdens de voorbereiding zijn meer partijen betrokken dan bij de traditionele wijze van bouwen. Elke leverancier levert tijdens de engineering tekeningen en berekeningen aan die via een ingewikkeld proces door diverse partijen gecontroleerd en verwerkt moeten worden. Na de productie van de geprefabriceerde betonelementen zijn aanpassingen zoals extra sparingen of het bijleggen van extra wapening niet meer mogelijk. In de praktijk is gebleken dat naast de kansen voor deze bouwmethode ook bedreigingen bestaan. Het voorbereidingstraject moet zorgvuldig worden doorlopen zodat alle gegevens van alle partijen goed verwerkt zijn. Indien dat niet gelukt is kan dat fouten opleveren die alsnog tot aanpassingen in het werk leiden. Bij een aantal geprefabriceerde gebouwen zijn door tekortkomingen schades ontstaan. De lector heeft namens Adviesbureau ir. J.G. Hageman diverse schade analyses uitgevoerd. In zijn bijdrage aan het symposium komen een aantal cases aan de orde. Met de getoonde voorbeelden wordt inzicht verkregen in de bedreigingen die bij de prefab skeletbouw methode aan de orde zijn.

16.00 uur - prof. Hennes de Ridder (TU Delft)
“Het veranderende bouwproces” Bij het bouwen in geprefabriceerde elementen kunnen taken en verantwoordelijkheden anders komen te liggen dan men gewend is. Dit kan voor de traditioneel ingestelde bouw nieuw zijn, maar biedt vele kansen. In een enthousiasmerende presentatie zal prof. De Ridder hierop ingaan.
“Het veranderende bouwproces” Bij het bouwen in geprefabriceerde elementen kunnen taken en verantwoordelijkheden anders komen te liggen dan men gewend is. Dit kan voor de traditioneel ingestelde bouw nieuw zijn, maar biedt vele kansen. In een enthousiasmerende presentatie zal prof. De Ridder hierop ingaan.

e ticketverkoop
 e ticketverkoop