Logo-Protestantse-Kerk229.jpg

Toelichting op de workshop-keuze

Voor het middag-programma dien je een keuze te maken uit de beschikbare workshops. De invulling hangt af van de locatie waarvoor je kiest.
- In De Nieuwe Kerk worden vier workshops gehouden, waaruit je een combinatie van twee moet kiezen. Dit programma duurt bij elkaar ruim anderhalf uur.
- In de Westerkerk, de Engelse Kerk en de Noorderkerk, wordt een workshop van een uur gehouden. Als je voor een van deze workshops kiest, reken dan op twee keer maximaal een half uur 'transport'-tijd (per tram, fiets of voet).

Workshops

1. Doorpraten met prof. dr. Alister McGrath over zijn lezing.
Gevolgd door 'Pionieren en de predikant'. Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan steeds meer pioniersplekken, tientallen inmiddels. We delen wat zich momenteel ontwikkelt en wat pionieren eigenlijk is. En wat zijn eigenlijk de gevolgen van pionieren voor het predikantschap? Dominee Margrietha Reinders is pionier en vertelt over persoonlijke ervaringen bij 'Heilig Vuur West', een pioniersplek in Amsterdam. Coördinator pioniersplekken Martijn Vellekoop deelt wat er speelt in Nederland en hoe predikanten zich tot pionieren kunnen verhouden.
De Nieuwe Kerk

2. Doorpraten met prof. dr. Alister McGrath.
Gevolgd door 'Pionieren op IJburg' met ds. Rob Visser.
Rob Visser begon vier jaar geleden op IJburg. Zijn opdracht: als kerk zichtbaar worden in deze nieuwe wijk die verrees op eilanden in het IJmeer. Er was een gloednieuw gebouw en verder niets. Nu kan de Binnenwaai, die naam kreeg het gebouw, op eigen benen staan. Er is een groep vrijwilligers die er voor gaan. De Binnenwaai is een begrip geworden op IJburg, een huis voor de buurt. De pionier kan zich geleidelijk aan terugtrekken. Rob Visser vertelt in deze workshop meer over het pionierswerk dat hij verrichtte en wat je daarvan kunt leren voor het werken in de kerk.
De Nieuwe Kerk

3. Leren in de kerk 1945-2015
Over catechisatie, KPV en competenties. Door Harm Dane, sinds 1985 betrokken bij het kerkelijk vormingswerk en de kerkelijke volwasseneneducatie, in 1995 promoveerde hij op een onderzoek naar de grondslagen van de het kerkelijk vormingswerk.
Gevolgd door 'Pionieren en de predikant' met Martijn Vellekoop en ds. Margrietha Reinders. Zie voor meer informatie onder workshop nr. 1.
De Nieuwe Kerk

4. Leren in de kerk 1945-2015, zie onder 3.
Gevolgd door 'Pionieren op IJburg' met ds. Rob Visser. zie onder 2.
De Nieuwe Kerk

5. 'Open kerk en het Brandend Braambos'.
De Westerkerk is sinds een jaar elke dag van de week geopend. De entree van het gebouw is daarvoor aangepast. Een investering die is gedaan om meer dan voorheen een open en gastvrije kerk te zijn. Mensen die langs lopen vinden stilte middenin de hectiek van het leven en de stad. Ze kunnen een kaarsje aansteken in het ‘Brandend Braambos'. In deze workshop gaat het over de vraag hoe je een monument overeind houdt en open. John Faasse, voorzitter van de kerkenraad, vertelt hier meer over. Cristina Pumplun, missionair vicaris, vertelt over het Brandend Braambos. Tot slot maakt u een Braambosgebed mee met Jos van der Kooy op het orgel.
De Westerkerk

6. Zangworkshop

Met het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken, (powered by the PThU).
De Engelse Kerk, Begijnhof

7. 'Kruispunt in de Jordaan'.
De Noorderkerk staat middenin de Jordaan en wil een kerk zijn voor de buurt. Dat vroeg om een omslag in houding en activiteiten, die veel meer dan voorheen naar buiten gericht moesten zijn. Zo is er met kerst een speurtocht voor kinderen rond de kerk waarbij je de figuren uit de stal tegenkomt, en dat niet alleen, er is veel meer kinderwerk opgezet. Een andere nieuwe activiteit is de Ladies High Tea, inmiddels een bekend begrip in de Jordaan, een plek voor ontmoeting waar veel mensen op af komen. Er zijn ook Bijbelklassen speciaal voor mensen die niet zo gauw een kerkdienst bezoeken, maar wel geïnteresseerd zijn in deze ‘bestseller’. Paul Visser, predikant, Maria van 't Hof missionair kinderwerker en Tine Visser, missionair werker, vertellen een paar sterke verhalen over wat er in de Noorder gebeurt.
De Noorderkerk

event info app
 event info app